Söktermen gälla har 17 resultat
SV Svenska EN Engelska
gälla (v) [djur]
 • gälld
emasculate (v) [djur]
 • emasculated
 • emasculate
 • emasculate
 • emasculated
 • emasculated
gälla be valid
gälla (v) [djur]
 • gälld
spay (v) [djur]
 • spayed
 • spay
 • spay
 • spayed
 • spayed
gälla (v) [djur]
 • gälld
geld (v) [djur]
 • gelded
 • geld
 • geld
 • gelded
 • gelded
gälla (v) [djur]
 • gälld
sterilize (v) [djur]
 • sterilized
 • sterilize
 • sterilize
 • sterilized
 • sterilized
SV Svenska EN Engelska
gälla (v) [remove the testicles of]
 • gälld
castrate (v) [remove the testicles of]
 • castrated
 • castrate
 • castrate
 • castrated
 • castrated
gälla (v) [djur]
 • gälld
castrate (v) [djur]
 • castrated
 • castrate
 • castrate
 • castrated
 • castrated
gälla (v) [sedvänja] remain in existence (v) [sedvänja]
gälla (v) [djur]
 • gälld
neuter (v) [djur]
 • neutered
 • neuter
 • neuter
 • neutered
 • neutered
gälla (v) [djur]
 • gälld
alter (v) [djur]
 • altered
 • alter
 • alter
 • altered
 • altered
gälla (v) [teori]
 • gälld
hold (v) [teori]
 • held
 • hold
 • hold
 • held
 • held
gälla (v) [sedvänja]
 • gälld
obtain (v) [sedvänja]
 • obtained
 • obtain
 • obtain
 • obtained
 • obtained
gälla (v) [sedvänja]
 • gälld
exit (v) [sedvänja]
 • exited
 • exit
 • exit
 • exited
 • exited
gälla (v) [djur]
 • gälld
fix (v) [djur]
 • fixed
 • fix
 • fix
 • fixed
 • fixed
gälla (v) [teori]
 • gälld
apply (v) [teori]
 • applied
 • apply
 • apply
 • applied
 • applied
gälla (v) [allmän]
 • gälld
concern (v) [allmän]
 • concerned
 • concern
 • concern
 • concerned
 • concerned
gälla
 • gälld
concern
 • concerned
 • concern
 • concern
 • concerned
 • concerned
SV Synonymer för gälla EN Översättningar
syfta på [hänsyfta på] refer to
tänka på [hänsyfta på] think about
mena [hänsyfta på] mean
röra [hänsyfta på] touch
angå [hänsyfta på] concern
referera till [hänsyfta på] refer to
avse [hänsyfta på] concern
vara av betydelse [vara av vikt] matter
betyda [vara av vikt] signify (formal)
förefinnas [förhärska] be found
vara utbredd [förhärska] be widespread
vara i bruk [förhärska] exit
pågå [förhärska] be going on
råda [förhärska] advise
ha att göra med [angå] deal with
handla om [angå] treat
ankomma [röra] arrive
anbelanga [röra] concerned
anspela på [åsyfta] refer to
räknas [vara giltig] count