Söktermen cruelty har 14 resultat
EN Engelska SV Svenska
cruelty (n) [behavior] ohygglighet (n) [behavior] (u)
cruelty (n) [behavior] barbari (n) {n} [behavior]
cruelty (n) [behavior] omänsklighet (n) [behavior] (u)
cruelty (n) [behavior] grymhet (n) [behavior] (u)
cruelty (n) [cruel act] grymhet (n) [cruel act] (u)
EN Engelska SV Svenska
cruelty (n) [behavior] råhet (n) [behavior] (u)
cruelty (n) [behavior] djuriskhet (n) [behavior] (u)
cruelty (n) [behavior] vildhet (n) [behavior] (u)
cruelty (n) [cruel act] elakhet (n) [cruel act] (u)
cruelty (n) [behavior] skändlighet (n) [behavior] (u)
cruelty (n) [behavior] hjärtlöshet (n) [behavior] (u)
cruelty (n) [behavior] obarmhärtighet (n) [behavior] (u)
cruelty (n) [behavior] hänsynslöshet (n) [behavior] (u)
cruelty (n) [behavior] vildsinthet (n) [behavior] (u)

Engelska Svenska översättingar

EN Synonymer för cruelty SV Översättningar
hardness [persecution] hårdhet (u)
despotism [persecution] despotism
domination [persecution] övermakt (u)
injustice [persecution] oförrätt
coercion [persecution] tvång {n}
dictatorship [persecution] diktatur (u)
oppression [persecution] förtryck {n}
savageness [brutality] vildsinthet (u)
barbarity [brutality] vildhet (u)
atrocity [brutality] grymhet (u)
barbarism [brutality] barbarismen
crudeness [boorishness] ohövlighet (u)
rudeness [boorishness] bondaktighet (u)
vulgarity [boorishness] vulgaritet (u)
boorishness [barbarity] bondaktighet (u)
brutality [savageness] brutalitet
malice [perversion] skadeglädje (u)
bondage [perversion] (literature slaveri {n}
sadism [perversion] sadism (u)
severity [strictness] kännbart