Söktermen injustice har 4 resultat
Hoppa till
EN Engelska SV Svenska
injustice (n) [action] orätt (n) [action] (u)
injustice (n) [general] orättvisa (n) [general] (u)
injustice (n) [action] orättfärdighet (n) [action] (u)
injustice oförrätt

Engelska Svenska översättingar

EN Synonymer för injustice SV Översättningar
corruption [offence] korruption (u)
crime [offence] brott {n}
misuse [offence] missbruk {n}
desecration [offence] profanering (u)
abuse [offence] smädelse (u)
narrow-mindedness [prejudice] trångsynthet (u)
intolerance [prejudice] olidlig
fanaticism [prejudice] fanatism (u)
racism [prejudice] rasism (u)
bigotry [prejudice] bigotteri
cruelty [persecution] elakhet (u)
hardness [persecution] hårdhet (u)
despotism [persecution] despotism
domination [persecution] övermakt (u)
coercion [persecution] tvång {n}
dictatorship [persecution] diktatur (u)
oppression [persecution] förtryck {n}
commotion [disorder] oväsen {n}
disturbance [disorder] störning (u)
uproar [disorder] uppror {n}