Söktermen Domination har 6 resultat
EN Engelska SV Svenska
domination (n) [control] kontroll (n) [control] (u)
domination (n) [ascendancy] herravälde (n) {n} [ascendancy]
domination (n) [control] herravälde (n) {n} [control]
domination (n) [control] styre (n) {n} [control]
domination (n) [ascendancy] överlägsenhet (n) [ascendancy] (u)
domination (n) [ascendancy] övermakt (n) [ascendancy] (u)

Engelska Svenska översättingar

EN Synonymer för domination SV Översättningar
authority [mastery] befogenhet
ascendancy [mastery] herravälde {n}
head [mastery] överhuvud
dominion [mastery] välde
control [mastery] behärskning
power [mastery] fömåga
command [mastery] kommando {n}
disposition [direction] (formal fallenhet (u)
charge [direction] beskyllning (u)
cruelty [persecution] elakhet (u)
hardness [persecution] hårdhet (u)
despotism [persecution] despotism
injustice [persecution] oförrätt
coercion [persecution] tvång {n}
dictatorship [persecution] diktatur (u)
oppression [persecution] förtryck {n}
mastery [captivation] sakkunskap (u)
seduction [captivation] förförelse
allure [captivation] narra
conquest [captivation] erövring (u)