Söktermen demolition har 6 resultat
EN Engelska SV Svenska
demolition (n) [destruction] demolering (n) [destruction] (u)
demolition (n) [devastation] demolering (n) [devastation] (u)
demolition (n) [destruction] rasering (n) [destruction] (u)
demolition (n) [destruction] nedrivning (n) [destruction] (u)
demolition (n) [devastation] förödelse (n) [devastation] (u)
EN Engelska SV Svenska
demolition (n) [devastation] ödeläggelse (n) [devastation] (u)

Engelska Svenska översättingar

EN Synonymer för demolition SV Översättningar
defeat [destruction] förlust (u)
dispersion [destruction] dipersion
rout [destruction] vild flykt (u)
ruin [destruction] ruin (u)
overthrow [destruction] kullkasta
destruction [state] ödeläggelse (u)
devastation [state] ödeläggelse (u)
desolation [state] ödslighet
breakdown [state] haveri
wreck [state] sammanstötning (u)