Söktermen deputy har 11 resultat
EN Engelska SV Svenska
deputy (n) [politics - general - man] riksdagsledamot (n) [politics - general - man] (u)
deputy (n) [politics - general - man] riksdagsman (n) [politics - general - man] (u)
deputy (n) [police - man] poliskonstapel (n) [police - man] (u)
deputy (n) [job - man] ställföreträdare (n) [job - man] (u)
deputy (n) [job - woman] ställföreträdare (n) [job - woman] (u)

Engelska Svenska översättingar

EN Synonymer för deputy SV Översättningar
representative [profession] representant (u)
emissary [profession] agent (u)
intermediary [profession] förmedlare (u)
surrogate [profession] (formal surrogat-
broker [profession] mäklare (u)
attorney [profession] advokat (u)
agent [profession] representant (u)
substitute [stand in] ersätta
proxy [stand in] ombud {n}
replacement [stand in] utbyte {n}
equivalent [stand in] likvärdig
double [stand in] dubbel (u)
alternate [stand in] alternera
secondary [substitute] obetydlig
delegate [substitute] överlämna
chief [administrative officer] hövding (u)
constable [administrative officer] konstapel
sheriff [administrative officer] polischef (u)
policeman [administrative officer] polis (u)
marshal [administrative officer] ställa upp