Söktermen diverge har 6 resultat
ENEngelskaSVSvenska
diverge(v)[opinion]
 • diverged
 • diverge
 • diverge
 • diverged
 • diverged
avvika(v)[opinion]
 • avviken
diverge(v)[subject]
 • diverged
 • diverge
 • diverge
 • diverged
 • diverged
avvika(v)[subject]
 • avviken
diverge(v)[subject] komma från ämnet(v)[subject]
diverge(v)[opinion] skilja sig(v)[opinion]
diverge(v)[opinion]
 • diverged
 • diverge
 • diverge
 • diverged
 • diverged
divergera(v)[opinion]
 • divergerad
ENEngelskaSVSvenska
diverge(v)[to have no limit]
 • diverged
 • diverge
 • diverge
 • diverged
 • diverged
divergera(v)[to have no limit]
 • divergerad

Engelska Svenska översättingar

ENSynonymer för divergeSVÖversättningar
divide[action]dividera
separate[action]separat
branch[action]gran(u)
conflict[distinguish]konflikt(u)
deviate[distinguish]avvika
oppose[distinguish]opponera
differentiate[distinguish]skilja sig
compare[distinguish]jämföra
set off[distinguish]sätta i gång
contrast[distinguish]kontrast(u)
sheer[vary]lodrätt
depart[vary]skilja
turn[vary]övergå
digress[vary]avvikelse(u)
warp[vary]förvrida
err[vary](formalgöra
swerve[direction]vridning(u)
turn aside[direction]vrida bort
vary[direction]variera
dissent[differ]ha olika mening