Söktermen Echelon har ett resultat
EN Engelska SV Svenska
echelon (n) [military] echelong (n) [military] (u)

Engelska Svenska översättingar

EN Synonymer för echelon SV Översättningar
rank [row] postoro(a)
file [row] linha {f}
string [row] pavioi
tier [row] camada {f}
line [row] risca
queue [row] rabicho
level [position] planooro
degree [position] graudor (pessoa)
step [position] pegada {f}
grade [position] grau {m}
class [position] classe {m}
plane [position] planooro
stage [position] estágiom
row [sequence] (informal linha {f}