Söktermen either ... or har ett resultat
Hoppa till
EN Engelska SV Svenska
either ... or (o) [general] antingen ... eller (o) [general]

EN SV Översättningar för either

either (a) [both] båda (a) [both]
either (a) [both] bägge (a) [both]
either (a) [general] vilken som helst (a) [general]
either (a) [general] endera (a) [general]
either heller
either (determiner pronoun adv conj) [(after a negative) as well] heller (determiner pronoun adv conj) [(after a negative) as well]

EN SV Översättningar för or

or (o) [general] antingen ... eller (o) [general]
or eller
or (o) [conjunction] eller (o) [conjunction]