Söktermen förenad har 17 resultat
SV Svenska EN Engelska
förenad (a) [kemi] combined (a) [kemi]
förenad (a) [allmän] unified (a) [allmän]
förenad (a) [allmän] consolidated (a) [allmän]
förenad (adj) [joined together] conjoint (adj) [joined together] (formal)
förenad (a) [ansträngning] conjoint (a) [ansträngning] (formal)
SV Svenska EN Engelska
förenad (a) [ansträngning] united (a) [ansträngning]
förenad (a) [allmän] united (a) [allmän]
förenad (a) [ansträngning] corporate (a) [ansträngning]
förenad (adj) [resulting from adding together] combined (adj) [resulting from adding together]
förenad (a) [förbunden] connected (a) [förbunden]
förenad (a) [ansträngning] combined (a) [ansträngning]
förenad (a) [ansträngning] collective (a) [ansträngning]
förenad (a) [ansträngning] joint (a) [ansträngning] (slang)
förenad (a) [allmän] joint (a) [allmän] (slang)
förenad (a) [förbunden] affiliated (a) [förbunden]
förenad (a) [förbunden] linked (a) [förbunden]
förenad (a) [förbunden] associated (a) [förbunden]
SV Synonymer för förenad EN Översättningar
enstämmig [enhällig] unanimous
samlad [enhällig] concerted
gemensam [enhällig] conjoint (formal)
kollektiv [enhällig] conjoint (formal)
samfälld [enhällig] conjoint (formal)
sammanhängande [samhörig] cohesive
förbunden [samhörig] conjoint (formal)
besläktad [samhörig] akin
solidarisk [samhörig] solidaristic
federerad [förbunds-] federated
bundsförvant [förbunds-] (u cobelligerent (n)
sammansvuren [förbunds-] conspirator
allierad [förbunds-] (invariable ally