Söktermen enstämmig har ett resultat
Hoppa till
SV Svenska EN Engelska
enstämmig (a) [överenskommelse] unanimous (a) [överenskommelse]
SV Synonymer för enstämmig EN Översättningar
samlad [enhällig] concerted
förenad [enhällig] conjoint (formal)
gemensam [enhällig] conjoint (formal)
kollektiv [enhällig] conjoint (formal)
samfälld [enhällig] conjoint (formal)
överens [ense] agreed
samstämmig [ense] unanimous
enhällig [ense] enanimous
enig [ense] unanimous
oblandad [unison] unadulterated