Söktermen fault har 18 resultat
EN Engelska SV Svenska
fault (n) [error] misstag (n) {n} [error]
fault (n) [person] skuld (n) [person] (u)
fault (n) [error] villfarelse (n) [error] (u)
fault (n) [character] svag punkt (n) [character] (u)
fault (n) [demerit] förseelse (n) [demerit] (u)
EN Engelska SV Svenska
fault (n) [objects] skavank (n) [objects] (u)
fault (n) [character] skavank (n) [character] (u)
fault (n) [objects] brist (n) [objects] (u)
fault (n) [character] brist (n) [character] (u)
fault (n) [person] fel (n) {n} [person]
fault (n) [objects] fel (n) {n} [objects]
fault (n) [error] fel (n) {n} [error]
fault (n) [demerit] fel (n) {n} [demerit]
fault fel {n}
fault bock (u)
fault (n) [character] svaghet (n) [character] (u)
fault brist (u)
fault förkastning

Engelska Svenska översättingar