Söktermen skuld har 13 resultat
SV Svenska EN Engelska
skuld (n) [ansvar] (u) blame (n) [ansvar]
skuld (u) fault
skuld (n) [person] (u) fault (n) [person]
skuld (u) debt
skuld (n) [action, state of mind, or object one has an obligation to perform for another] (u) debt (n) [action, state of mind, or object one has an obligation to perform for another]
SV Svenska EN Engelska
skuld (n) [allmän] (u) debt (n) [allmän]
skuld (u) guilt
skuld (n) [ansvar] (u) guilt (n) [ansvar]
skuld (n v) [awareness of having done wrong] (u) guilt (n v) [awareness of having done wrong]
skuld (n) [rättsvetenskap] (u) guilt (n) [rättsvetenskap]
skuld (n) [brottslighet] (u) culpability (n) [brottslighet]
skuld (n) [brottslighet] (u) blameworthiness (n) [brottslighet]
skuld (u) guile (formal)
SV Synonymer för skuld EN Översättningar
överskott [behållning på ett konto] n excess
tillgodohavande [behållning på ett konto] balance
rest [behållning på ett konto] (u vestige
behållning [behållning på ett konto] profit
saldo [behållning på ett konto] n balance
ansvar [fel] n responsibility
orsak [fel] (u reason
lån [gäld] n loan
skuldförbindelse [gäld] iou
debet [gäld] (u debit
räkning [gäld] (u account
orätt [överträdelse] (u wrong
synd [överträdelse] sin
grund [skäl] (u basic
argument [skäl] n arguments
fog [skäl] (u splice
bevekelsegrund [skäl] motive
motiv [skäl] n designs
drivfjäder [skäl] (u stimulus
faktor [skäl] (u factor