Söktermen skuld har 13 resultat
SVSvenskaENEngelska
skuld(n)[ansvar](u) blame(n)[ansvar]
skuld(u) fault
skuld(n)[person](u) fault(n)[person]
skuld(u) debt
skuld(n)[action, state of mind, or object one has an obligation to perform for another](u) debt(n)[action, state of mind, or object one has an obligation to perform for another]
SVSvenskaENEngelska
skuld(n)[allmän](u) debt(n)[allmän]
skuld(u) guilt
skuld(n)[ansvar](u) guilt(n)[ansvar]
skuld(n v)[awareness of having done wrong](u) guilt(n v)[awareness of having done wrong]
skuld(n)[rättsvetenskap](u) guilt(n)[rättsvetenskap]
skuld(n)[brottslighet](u) culpability(n)[brottslighet]
skuld(n)[brottslighet](u) blameworthiness(n)[brottslighet]
skuld(u) guile(formal)
SVSynonymer för skuldENÖversättningar
rest[behållning på ett konto](ureszta{f}
behållning[behållning på ett konto]owoc{m}
ansvar[fel]nodpowiedzialność{f}
orsak[fel](uprzyczyna{f}
räkning[gäld](urachunek{m}
synd[överträdelse]przewina(n v)
grund[skäl](ubaza{f}
argument[skäl]nargument{m}
motiv[skäl]nmotyw{m}
faktor[skäl](uczynnik{m}
lägenhet[skäl](umieszkanie{n}
stöd[skäl]nwsparcie{n}
anledning[skäl](udlaczego
garanti[ansvarighet](ugwarancja{f}
säkerhet[ansvarighet](ubezpieczeństwo{n}
borgen[ansvarighet]nkaucja{f}
fel[förvållande]nwada
gäld[skuld]dług{m}