Söktermen godhet har 12 resultat
SV Svenska EN Engelska
godhet (u) good
godhet (n) [moral] (u) good (n) [moral]
godhet (n) [uppförande] (u) amiability (n) [uppförande]
godhet (n) [uppförande] (u) friendliness (n) [uppförande]
godhet (n) [uppförande] (u) kindness (n) [uppförande]
SV Svenska EN Engelska
godhet (n) [vänlighet] (u) kindness (n) [vänlighet]
godhet (n) [uppförande] (u) good-naturedness (n) [uppförande]
godhet (u) goodness
godhet (n) [vänlighet] (u) goodness (n) [vänlighet]
godhet (n) [vänlighet] (u) kindliness (n) [vänlighet]
godhet (n) [uppförande] (u) benevolence (n) [uppförande]
godhet (u) kindness
SV Synonymer för godhet EN Översättningar
benådning [förbarmande] (u amnesty
pardon [förbarmande] (u excuse
eftergift [förbarmande] n concession
förlåtelse [förbarmande] (u forgiveness
tillgift [förbarmande] (u pardon
överseende [förbarmande] n indulgence
barmhärtighet [förbarmande] charity
mildhet [förbarmande] (u clemency
medlidande [förbarmande] n compassion
nåd [förbarmande] (u favour
välmening [vänlighet] good intention
ynnest [vänlighet] (u favour
gunst [vänlighet] (u favour
välvilja [vänlighet] (u benevolence
tillmötesgående [välvilja] n accommodating
tillgivenhet [välvilja] (u affection
vänskap [välvilja] (u amiability
vänlighet [välvilja] (u affability
fromhet [rättskaffenhet] (u devotion
kvalitet [halt] (u quality