Söktermen hardly har 10 resultat
EN Engelska SV Svenska
hardly (o) [general] knappt (o) [general]
hardly (o) [circumstances] knappt (o) [circumstances]
hardly (o) [barely] knappt (o) [barely]
hardly (o) [general] knappast (o) [general]
hardly (o) [circumstances] knappast (o) [circumstances]
EN Engelska SV Svenska
hardly (o) [general] nätt och jämt (o) [general]
hardly (o) [barely] nätt och jämt (o) [barely]
hardly (o) [general] med nöd och näppe (o) [general]
hardly (o) [barely] med nöd och näppe (o) [barely]
hardly (o) [circumstances] med svårighet (o) [circumstances]

Engelska Svenska översättingar

EN Synonymer för hardly SV Översättningar
scarcely [quantity] (o) knappt
perceptibly [quantity] (o) (formal) märkbart
merely [quantity] (o) bara
harshly [behaviour] (o) hårt
cruelly [behaviour] (o) grymt
roughly [behaviour] (o) ungefär
severely [behaviour] (o) allvarligt
rarely [frequency] (o) sällan (informal)
hardly [frequency] (o) knappt
barely [quantity] (o) knappt
nearly [quantity] (o) ungefär
scantily [barely] (o) sparsamt
gradually [undiscernibly] (o) gradvis
irregularly [infrequently] (o) inkonsekvent
seldom [infrequently] (o) sällan (informal)
sporadically [infrequently] (o) sporadiskt
uncommonly [infrequently] (a) högst
occasionally [infrequently] (o) då och då
just [frequency] (o) exakt
little [frequency] (a) kort {n}