Söktermen intrude har 7 resultat
EN Engelska SV Svenska
intrude (formal) störa
intrude (v) [opinion] (formal) tvinga (v) [opinion]
intrude (v) [opinion] (formal) truga (v) [opinion]
intrude (formal) ingripa
intrude (formal) inkräkta
EN Engelska SV Svenska
intrude (v) [visit] (formal) komma olägligt (v) [visit]
intrude (formal) tränga sig in

Engelska Svenska översättingar

EN Synonymer för intrude SV Översättningar
pass [enter] övergå
land [enter] ägor
alight [enter] (formal stiga av
come in [enter] gå in
butt in [get in on] lägga sig i
interfere [get in on] lägga sig i
meddle [get in on] lägga sig i
impose [get in on] lura
obtrude [get in on] påtruga
encroach [encroach upon] inkräkta
infringe [encroach upon] kränka
invade [encroach upon] infalla i
disturb [encroach upon] störa
impinge [encroach upon] stöta
pry [interfere] kika
intervene [interfere] inskrida
crash [action] flyghaveri
trespass [encroach] (formal överträda
violate [encroach] (formal kränka
bother [encroach] krångla