Söktermen impose har 12 resultat
EN Engelska SV Svenska
impose lura
impose ålägga
impose (v) [opinion] tvinga (v) [opinion]
impose (v) [opinion] truga (v) [opinion]
impose (v) [enforce] påtvinga (v) [enforce]
EN Engelska SV Svenska
impose (v) [rule] diktera (v) [rule]
impose (v) [rule] föreskriva (v) [rule]
impose (v) [taxes] pålägga (v) [taxes]
impose (v) [punishment] ådöma (v) [punishment]
impose (v) [enforce] framtvinga (v) [enforce]
impose (v) [enforce] tvinga fram (v) [enforce]
impose imponera

Engelska Svenska översättingar

EN Synonymer för impose SV Översättningar
levy [action] exación
set [action] serie {f}
put [action] sentar
employ [take advantage of] emplear
abuse [take advantage of] insulto {m}
use [take advantage of] uso {m}
utilize [take advantage of] aprovechar
exploit [take advantage of] proeza {f}
claim [demand] demanda {f}
call for [demand] postular
exact [demand] exigir
expect [demand] esperar
require [demand] gana {f}
desire [demand] desear
ask [demand] orar
interfere [get in on] entrometerse
meddle [get in on] entrometerse
intrude [get in on] (formal estorbar
contest [dispute] competición {f}
question [dispute] pregunta {f}