Söktermen tvinga fram har 6 resultat
SV Svenska EN Engelska
tvinga fram (v) [erkännande] extract (v) [erkännande]
tvinga fram (v) [framtvinga] impose (v) [framtvinga]
tvinga fram (v) [framtvinga] enforce (v) [framtvinga]
tvinga fram (v) [framtvinga] compel observance (v) [framtvinga]
tvinga fram (v) [erkännande] extort (v) [erkännande]
SV Svenska EN Engelska
tvinga fram (v) [erkännande] wrest (v) [erkännande]

SV EN Översättningar för tvinga

tvinga (v) [binda]
 • tvingad
bind (v) [binda]
 • bound
 • bind
 • bind
 • bound
 • bound
tvinga (v) [öppna] break open (v) [öppna]
tvinga (v) [driva]
 • tvingad
oblige (v) [driva]
 • obliged
 • oblige
 • oblige
 • obliged
 • obliged
tvinga (v) [driva]
 • tvingad
force (v) [driva]
 • forced
 • force
 • force
 • forced
 • forced
tvinga (v) [person]
 • tvingad
force (v) [person]
 • forced
 • force
 • force
 • forced
 • forced
tvinga (v) [öppna]
 • tvingad
force (v) [öppna]
 • forced
 • force
 • force
 • forced
 • forced
tvinga (v) [mening]
 • tvingad
intrude (v) [mening] (formal)
 • intruded
 • intrude
 • intrude
 • intruded
 • intruded
tvinga (v) [mening]
 • tvingad
impose (v) [mening]
 • imposed
 • impose
 • impose
 • imposed
 • imposed
tvinga (v) [driva]
 • tvingad
press (v) [driva]
 • pressed
 • press
 • press
 • pressed
 • pressed
tvinga
 • tvingad
impel
 • impelled
 • impel
 • impel
 • impelled
 • impelled

SV EN Översättningar för fram

fram (prep) [against, next to, near, towards] up to (prep) [against, next to, near, towards]
fram (o) [riktning] along (o) [riktning]
fram forward
fram (o) [riktning] forward (o) [riktning]
fram (o) [position] in the front (o) [position]
fram (o) [position] in front (o) [position]
fram (o) [riktning] onward (o) [riktning]
fram (o) [riktning] forwards (o) [riktning]
fram (o) [riktning] onwards (o) [riktning]
fram (o) [riktning] forth (o) [riktning] (literature)
SV Synonymer för tvinga fram EN Översättningar
kräva [driva fram] claim
medföra [driva fram] bring with one
nödvändiggöra [driva fram] necessitate (formal)
ernå [förvärva] attain
extrahera [förvärva] extract
utvinna [förvärva] win
åvägabringa [få till stånd] bring about
förverkliga [få till stånd] actualize
få sin vilja fram [få till stånd] have it one's way
genomdriva [få till stånd] carry out