Söktermen levy har 10 resultat
EN Engelska SV Svenska
levy (v) [impose taxes] lägga på (v) [impose taxes]
levy (v) [impose taxes] påföra (v) [impose taxes]
levy (v) [collect taxes] indriva (v) [collect taxes]
levy avgift (u)
levy (n) [collected taxes] uppbörd (n) [collected taxes] (u)
EN Engelska SV Svenska
levy (n) [imposed taxes] pålaga (n) [imposed taxes] (u)
levy uppbåd
levy debitera
levy uttaxera
levy uttaxering

Engelska Svenska översättingar

EN Synonymer för levy SV Översättningar
impose [action] lura
set [action] ställa
put [action] placera
ransom [extortion] utlösa
toll [extortion] möda (u)
expropriation [extortion] expropriation (u)
tax [extortion] skatt (u)
demand [extortion] yrka
theft [extortion] stöld (u)
custom [cost] vana
duty [cost] tjänst (u)
assessment [finance] beskattning (u)
charge [finance] beskyllning (u)
tariff [finance] tulltaxa
obligation [finance] skyldighet (u)
muster [assemblage] (formal uppbåd
gathering [assemblage] sammankomst (u)
collection [assemblage] samla
crowd [assemblage] massa (u)
assess [charge] taxera