Söktermen expect har 7 resultat
EN Engelska SV Svenska
expect (v) [anticipate]
 • expected
 • expect
 • expect
 • expected
 • expected
antecipera (v) [anticipate]
 • anteciperad
expect (v) [wish] räkna med (v) [wish]
expect
 • expected
 • expect
 • expect
 • expected
 • expected
vänta
 • väntad
expect (v) [To believe to be about to occur]
 • expected
 • expect
 • expect
 • expected
 • expected
förvänta (v) [To believe to be about to occur]
 • förväntad
expect (v) [wish]
 • expected
 • expect
 • expect
 • expected
 • expected
förvänta (v) [wish]
 • förväntad
EN Engelska SV Svenska
expect (v) [anticipate] vänta sig (v) [anticipate]
expect
 • expected
 • expect
 • expect
 • expected
 • expected
påräkna
 • påräknad

Engelska Svenska översättingar

EN Synonymer för expect SV Översättningar
intend [anticipation] planera
propose [anticipation] fria
contemplate [anticipation] betänka
anticipate [anticipation] förutse
design [anticipation] konstruktion (u)
foreordain [anticipation] förutbestämma
purpose [anticipation] uppsåt
mean [anticipation] småaktig
receive [be eligible for]
get [be eligible for] lätta
acquire [be eligible for] förvärva
claim [demand] anspråk {n}
call for [demand] erfordra
impose [demand] lura
exact [demand] noga
require [demand] tarva
desire [demand] åtrå
ask [demand] spörja
assume [understand] ta på sig
suppose [understand] förmoda