Söktermen contemplate har 11 resultat
EN Engelska SV Svenska
contemplate (v) [consider] överväga (v) [consider]
contemplate (v) [think about something in a concentrated manner] överväga (v) [think about something in a concentrated manner]
contemplate (v) [consider] tänka på (v) [consider]
contemplate (v) [consider] betrakta (v) [consider]
contemplate (v) [look] betrakta (v) [look]
EN Engelska SV Svenska
contemplate ha för avsikt
contemplate (v) [possibility] fundera över (v) [possibility]
contemplate (v) [possibility] begrunda (v) [possibility]
contemplate (v) [consider] reflektera på (v) [consider]
contemplate (v) [consider] betänka (v) [consider]
contemplate (v) [think about something in a concentrated manner] betänka (v) [think about something in a concentrated manner]

Engelska Svenska översättingar

EN Synonymer för contemplate SV Översättningar
intend [anticipation] planera
propose [anticipation] fria
anticipate [anticipation] förutse
expect [anticipation] förvänta
design [anticipation] konstruktion (u)
foreordain [anticipation] förutbestämma
purpose [anticipation] uppsåt
mean [anticipation] småaktig
ponder [think about] grunna
reflect on [think about] ställa i en ofördelaktig dager
deliberate [think about] betänksam
conceive [think about] uttänka
meditate [think about] planera
discuss [think about] diskutera
consider [think about] betrakta
aim [intend] sikte {n}
plan [intend] utkast {n}
assimilate [consider] assimilera
analyse [consider] utreda
digest [consider] smälta maten