Söktermen reflect on har 9 resultat
ENEngelskaSVSvenska
reflect on(v)[consider] överväga(v)[consider]
reflect on(v)[decision] tänka över(v)[decision]
reflect on(v)[decision] fundera på(v)[decision]
reflect on(v)[consider] tänka på(v)[consider]
reflect on(v)[consider] betrakta(v)[consider]
ENEngelskaSVSvenska
reflect on(v)[consider] reflektera på(v)[consider]
reflect on(v)[consider] betänka(v)[consider]
reflect on(v)[reputation] kasta en skugga på(v)[reputation]
reflect on(v)[reputation] ställa i en ofördelaktig dager(v)[reputation]

ENSVÖversättningar för reflect

reflect(v)[behavior]
 • reflected
 • reflect
 • reflect
 • reflected
 • reflected
avspegla(v)[behavior]
 • avspeglad
reflect(v)[behavior]
 • reflected
 • reflect
 • reflect
 • reflected
 • reflected
återspegla(v)[behavior]
 • återspeglad
reflect(v)[mental faculty]
 • reflected
 • reflect
 • reflect
 • reflected
 • reflected
begrunda(v)[mental faculty]
 • begrundad
reflect
 • reflected
 • reflect
 • reflect
 • reflected
 • reflected
betänka
 • betänkt
reflect(v)[optics]
 • reflected
 • reflect
 • reflect
 • reflected
 • reflected
återkasta(v)[optics]
 • återkastad
reflect(v)[optics]
 • reflected
 • reflect
 • reflect
 • reflected
 • reflected
reflektera(v)[optics]
 • reflekterad
reflect(v)[sun]
 • reflected
 • reflect
 • reflect
 • reflected
 • reflected
reflektera(v)[sun]
 • reflekterad

ENSVÖversättningar för on

on
on(o)[preposition](o)[preposition]
on(o)[surface](o)[surface]
on vid
on anmaning
on ovanpå
on upp å

Engelska Svenska översättingar

ENSynonymer för reflect onSVÖversättningar
ponder[think about]grunna
contemplate[think about]betänka
deliberate[think about]betänksam
conceive[think about]uttänka
meditate[think about]planera
discuss[think about]diskutera
consider[think about]betrakta
think over[speculate]tänka på
dwell on[speculate]älta
weigh[speculate]tynga
plot[speculate]täppa
muse[meditate]sångmö
think[meditate]tycka
brood[meditate]barnaskara
think about[consider]tänka på