Söktermen reflect on har 9 resultat
EN Engelska SV Svenska
reflect on (v)[consider] överväga (v)[consider]
reflect on (v)[decision] tänka över (v)[decision]
reflect on (v)[decision] fundera på (v)[decision]
reflect on (v)[consider] tänka på (v)[consider]
reflect on (v)[consider] betrakta (v)[consider]
EN Engelska SV Svenska
reflect on (v)[consider] reflektera på (v)[consider]
reflect on (v)[consider] betänka (v)[consider]
reflect on (v)[reputation] kasta en skugga på (v)[reputation]
reflect on (v)[reputation] ställa i en ofördelaktig dager (v)[reputation]

ENSV Översättningar för reflect

reflect (v)[behavior]
 • reflected
 • reflect
 • reflect
 • reflected
 • reflected
avspegla (v)[behavior]
 • avspeglad
reflect (v)[behavior]
 • reflected
 • reflect
 • reflect
 • reflected
 • reflected
återspegla (v)[behavior]
 • återspeglad
reflect (v)[mental faculty]
 • reflected
 • reflect
 • reflect
 • reflected
 • reflected
begrunda (v)[mental faculty]
 • begrundad
reflect
 • reflected
 • reflect
 • reflect
 • reflected
 • reflected
betänka
 • betänkt
reflect (v)[optics]
 • reflected
 • reflect
 • reflect
 • reflected
 • reflected
återkasta (v)[optics]
 • återkastad
reflect (v)[optics]
 • reflected
 • reflect
 • reflect
 • reflected
 • reflected
reflektera (v)[optics]
 • reflekterad
reflect (v)[sun]
 • reflected
 • reflect
 • reflect
 • reflected
 • reflected
reflektera (v)[sun]
 • reflekterad

ENSV Översättningar för on


Engelska Svenska översättingar

EN Synonymer för reflect onSV Översättningar
ponder [think about] grunna
contemplate [think about] betänka
deliberate [think about] betänksam
conceive [think about] uttänka
meditate [think about] planera
discuss [think about] diskutera
consider [think about] betrakta
think over [speculate] tänka på
dwell on [speculate] älta
weigh [speculate] tynga
plot [speculate] täppa
muse [meditate] sångmö
think [meditate] tycka
brood [meditate] barnaskara
think about [consider] tänka på