Söktermen acquire har 10 resultat
ENEngelskaSVSvenska
acquire tillägna sig
acquire(v)[develop]
 • acquired
 • acquire
 • acquire
 • acquired
 • acquired
(v)[develop]
 • fången
acquire(v)[obtain]
 • acquired
 • acquire
 • acquire
 • acquired
 • acquired
(v)[obtain]
 • fången
acquire(v)[develop]
 • acquired
 • acquire
 • acquire
 • acquired
 • acquired
förvärva(v)[develop]
 • förvärvad
acquire(v)[obtain]
 • acquired
 • acquire
 • acquire
 • acquired
 • acquired
förvärva(v)[obtain]
 • förvärvad
ENEngelskaSVSvenska
acquire(v)[to gain, usually by one's own exertions; to get as one's own]
 • acquired
 • acquire
 • acquire
 • acquired
 • acquired
förvärva(v)[to gain, usually by one's own exertions; to get as one's own]
 • förvärvad
acquire(v)[obtain] skaffa sig(v)[obtain]
acquire(v)[obtain]
 • acquired
 • acquire
 • acquire
 • acquired
 • acquired
uppnå(v)[obtain]
 • uppnådd
acquire
 • acquired
 • acquire
 • acquire
 • acquired
 • acquired
vinna
 • vunnen
acquire
 • acquired
 • acquire
 • acquire
 • acquired
 • acquired
införskaffa
 • införskaffad

Engelska Svenska översättingar

ENSynonymer för acquireSVÖversättningar
receive[possession]
embrace[possession]omfamning(u)
welcome[possession]kärkommen
take[possession]tagande
accept[possession]godtaga
appropriate[incorporate]tillgripa
subordinate[incorporate]underordnad(invariable)
take over[incorporate]överta
unite[incorporate]förena
annex[incorporate]annektera
obtain[get]vinna
procure[get](formalutveckla
win[get]femetta
come by[get]uppnå
expect[be eligible for]förvänta
get[be eligible for]lätta
achieve[activity]uppnå
attain[activity]vinna
gain[activity]vinning(u)
earn[activity]vara värd