Söktermen jag har 8 resultat
SV Svenska EN Engelska
jag (n) [psykologi] {n} ego (n) [psykologi]
jag {n} I
jag (o) [pers. pron. - subjekt] {n} I (o) [pers. pron. - subjekt]
jag {n} me
SV Synonymer för jag EN Översättningar
de [folk] they
någon [folk] someone
en [folk] juniper
somliga [folk] some
en annan [folk] a different one
man [folk] (u they
ande [psyke] (u genie
ego [psyke] n ego
skugga [psyke] sleuth (informal)
själ [psyke] (u soul
samvete [daimon] n conscience
självkänsla [daimon] (u self-esteem
vi [undertecknad] we
personlighet [identitet] (u personage (formal)
individualitet [identitet] (u individuality
individ [identitet] (u individual
natur [identitet] (u environment
själv [identitet] self
psyke [identitet] n mind
EN Engelska SV Svenska
jag (n) [psykologi] {n} ego (n) [psykologi]
jag {n} I
jag (o) [pers. pron. - subjekt] {n} I (o) [pers. pron. - subjekt]
jag {n} me

Engelska Svenska översättingar