Söktermen manage to har 4 resultat
Hoppa till
EN Engelska SV Svenska
manage to (v) [achievement] klara (v) [achievement]
manage to (v) [achievement] lyckas med (v) [achievement]
manage to (v) [achievement] lyckas med att (v) [achievement]
manage to (v) [achievement] klara av att (v) [achievement]

EN SV Översättningar för manage

manage (v) [budget] klara sig (v) [budget]
manage (v) [difficulty] klara sig (v) [difficulty]
manage (v) [general] klara sig (v) [general]
manage (v) [difficulty] reda sig (v) [difficulty]
manage (v) [general] reda sig (v) [general]
manage (v) [business company]
 • managed
 • manage
 • manage
 • managed
 • managed
sköta (v) [business company]
 • skött
manage (v) [business company]
 • managed
 • manage
 • manage
 • managed
 • managed
leda (v) [business company]
 • ledd
manage (v) [achievement]
 • managed
 • manage
 • manage
 • managed
 • managed
ordna (v) [achievement]
 • ordnad
manage (v) [job] klara av (v) [job]
manage (v) [business company]
 • managed
 • manage
 • manage
 • managed
 • managed
driva (v) [business company]
 • driven

EN SV Översättningar för to

to (o) [general] för (o) [general]
to (o) [in honor of] för (o) [in honor of]
to till
to (o) [causing] till (o) [causing]
to (o) [destination] till (o) [destination]
to (o) [direction] till (o) [direction]
to (o) [general] till (o) [general]
to (particle prep adv) [in the direction of, and arriving at] till (particle prep adv) [in the direction of, and arriving at]
to (o) [indirect object] till (o) [indirect object]
to (o) [reaching as far as] till (o) [reaching as far as]