Söktermen national har 6 resultat
EN Engelska SV Svenska
national (n) [politics - man] medborgare (n) [politics - man] (u)
national (n) [politics - woman] medborgare (n) [politics - woman] (u)
national riks-
national (a) [general] nationell (a) [general]
national (a) [general] landsomfattande (a) [general]
EN Engelska SV Svenska
national (a) [general] national- (a) [general]

Engelska Svenska översättingar

EN Synonymer för national SV Översättningar
inhabitant [resident] invånare (u)
citizen [resident] borgare (u)
native [resident] urinvånare (u)
interstate [nationwide] mellan stater
widespread [nationwide] omfattande
sweeping [nationwide] radikal (u)
general [nationwide] fältherre
inland [nationwide] inrikes
internal [nationwide] invärtes
public [civil] statlig
political [civil] politisk
federal [civil] förbunds-
sovereign [civil] suverän
state [civil] tillstånd {n}
tribal [racial] stam-
clannish [racial] klanartad
ethnic [racial] etnisk
domestic [domestic affairs] tam
home [domestic affairs] hus {n}
municipal [domestic affairs] kommunal