Söktermen persistence har 12 resultat
EN Engelska SV Svenska
persistence (n) [behavior] framhärdande (n) {n} [behavior]
persistence (n) [behavior] ståndaktighet (n) [behavior] (u)
persistence (n) [behavior] uthållighet (n) [behavior] (u)
persistence (n) [behavior] ihärdighet (n) [behavior] (u)
persistence (n) [behavior] orubblighet (n) [behavior] (u)
EN Engelska SV Svenska
persistence (n) [behavior] bestämdhet (n) [behavior] (u)
persistence (n) [behavior] beslutsamhet (n) [behavior] (u)
persistence (n) [behavior] fasthet (n) [behavior] (u)
persistence beständighet (u)
persistence (n) [continuation] fortsättning (n) [continuation] (u)
persistence (n) [continuation] fortsättande (n) {n} [continuation]
persistence (n) [continuation] fortgång (n) [continuation] (u)

Engelska Svenska översättingar