Söktermen persistence har 12 resultat
EN Engelska SV Svenska
persistence (n) [behavior] framhärdande (n) {n} [behavior]
persistence (n) [behavior] ståndaktighet (n) [behavior] (u)
persistence (n) [behavior] uthållighet (n) [behavior] (u)
persistence (n) [behavior] ihärdighet (n) [behavior] (u)
persistence (n) [behavior] orubblighet (n) [behavior] (u)
EN Engelska SV Svenska
persistence (n) [behavior] bestämdhet (n) [behavior] (u)
persistence (n) [behavior] beslutsamhet (n) [behavior] (u)
persistence (n) [behavior] fasthet (n) [behavior] (u)
persistence beständighet (u)
persistence (n) [continuation] fortsättning (n) [continuation] (u)
persistence (n) [continuation] fortsättande (n) {n} [continuation]
persistence (n) [continuation] fortgång (n) [continuation] (u)

Engelska Svenska översättingar

EN Synonymer för persistence SV Översättningar
resolution [determination] resolution
tenacity [determination] fasthet (u)
earnestness [determination] allvar {n}
continuing [stability] fortsättning (u)
boldness [resolve] dristighet (u)
conviction [resolve] övertygelse (u)
resoluteness [resolve] fasthet (u)
determination [resolve] föresats
firmness [perseverance] fasthet (u)
inflexibility [perseverance] obeveklighet (u)
steadfastness [perseverance] stadighet (u)
perseverance [steadfastness] ihärdighet (u)
continuance [steadfastness] fortgång (u)
endurance [steadfastness] uthållighet (u)
stamina [steadfastness] styrka (u)