Söktermen röta har 6 resultat
SV Svenska EN Engelska
röta (n) [förruttnelse] (u) decomposition (n) [förruttnelse]
röta (n) [förruttnelse] (u)
 • rötad
decay (n) [förruttnelse]
 • decayed
 • decay
 • decay
 • decayed
 • decayed
röta (u)
 • rötad
rot
 • rotted
 • rot
 • rot
 • rotted
 • rotted
röta (n) [frukt] (u)
 • rötad
rot (n) [frukt]
 • rotted
 • rot
 • rot
 • rotted
 • rotted
röta (n) [förruttnelse] (u)
 • rötad
rot (n) [förruttnelse]
 • rotted
 • rot
 • rot
 • rotted
 • rotted
SV Svenska EN Engelska
röta (n) [förruttnelse] (u) putrefaction (n) [förruttnelse] (formal)
SV Synonymer för röta EN Översättningar
slump [lyckträff] (u coincidence
mirakel [lyckträff] n miracle
välsignelse [lyckträff] (u boon (formal)
flax [lyckträff] (u fluke
tur [lyckträff] (u drive
lyckträff [lycklig slump] (u piece of luck
förfall [korruption] n dilapidation
ruttenhet [förruttnelse] (u putrefaction (formal)
brand [förruttnelse] (u canker
karies [förruttnelse] (u caries
svamp [förruttnelse] (u fungus
sepsis [förruttnelse] (u sepsis
smak [tur] (u flavor
feber [sjukdom] (u fever
passion [sjukdom] (u passion
mani [sjukdom] (u craze
raseri [sjukdom] n fury
sjuka [sjukdom] (u malady (formal)
sjukdom [svaghet] (u disease
sopp [fungus] (u bolete (n)