Söktermen save har 17 resultat
EN Engelska SV Svenska
save (v) [food] (formal) lägga undan (v) [food]
save (formal) frälsa
save (formal) bärga
save (v) [conserve] (formal) använda sparsamt (v) [conserve]
save (v) [conserve] (formal) spara på (v) [conserve]
EN Engelska SV Svenska
save (v) [reputation] (formal) rädda (v) [reputation]
save (v) [danger] (formal) rädda (v) [danger]
save (v) [trouble] (formal) bespara (v) [trouble]
save (v) [time] (formal) bespara (v) [time]
save (o) [barring] (formal) bortsett från (o) [barring]
save (v) [time] (formal) spara (v) [time]
save (v) [money] (formal) spara (v) [money]
save (v) [food] (formal) spara (v) [food]
save (v) [conserve] (formal) spara (v) [conserve]
save (n v prep conj) [accumulate money] (formal) spara (n v prep conj) [accumulate money]
save (o) [barring] (formal) med uteslutande av (o) [barring]
save (o) [barring] (formal) utom (o) [barring]

Engelska Svenska översättingar