Söktermen sick leave har ett resultat
Hoppa till
EN Engelska SV Svenska
sick leave (n) [job] sjukledighet (n) [job] (u)

EN SV Översättningar för sick

sick (a) [medicine] dålig (a) [medicine]
sick sjuk
sick (a) [medicine] sjuk (a) [medicine]
sick (a) [medicine] illamående (a) {n} [medicine]

EN SV Översättningar för leave

leave (v) [place]
 • left
 • leave
 • leave
 • left
 • left
avresa (v) [place]
 • avrest
leave (v) [place] avlägsna sig (v) [place]
leave (v) [place]
 • left
 • leave
 • leave
 • left
 • left
avgå (v) [place]
 • avgången
leave (v) [departure] gå iväg (v) [departure]
leave (v) [place] gå iväg (v) [place]
leave (v) [mail]
 • left
 • leave
 • leave
 • left
 • left
lämna (v) [mail]
 • lämnad
leave (v) [message]
 • left
 • leave
 • leave
 • left
 • left
lämna (v) [message]
 • lämnad
leave (v) [objects]
 • left
 • leave
 • leave
 • left
 • left
lämna (v) [objects]
 • lämnad
leave (v) [piece]
 • left
 • leave
 • leave
 • left
 • left
lämna (v) [piece]
 • lämnad
leave (v) [relationship]
 • left
 • leave
 • leave
 • left
 • left
lämna (v) [relationship]
 • lämnad