Söktermen släktskap har 11 resultat
SV Svenska EN Engelska
släktskap {n} affinity
släktskap (n) [frändskap] {n} affinity (n) [frändskap]
släktskap (n) [allmän] {n} relationship (n) [allmän]
släktskap (n) [frändskap] {n} relationship (n) [frändskap]
släktskap (n) [allmän] {n} consanguinity (n) [allmän]
SV Svenska EN Engelska
släktskap (n) [allmän] {n} kinship (n) [allmän]
släktskap (n) [allmän] {n} blood relationship (n) [allmän]
släktskap (n) [allmän] {n} family tie (n) [allmän]
släktskap {n} kindred
släktskap {n} kinship
släktskap {n} consanguinity
SV Synonymer för släktskap EN Översättningar
frändskap [överensstämmelse] (u relationship
tycke [överensstämmelse] n liking
likhet [överensstämmelse] (u similarity
förbindelse [sammanhang] (u alliance
koppling [sammanhang] (u clutch
förening [sammanhang] (u union
kontext [sammanhang] (u context
tillämplighet [sammanhang] appliance
kontakt [sammanhang] (u contact
korrespondens [sammanhang] (u correspondence
relevans [sammanhang] (u point
samband [sammanhang] n connection
gemenskap [solidaritet] (u fellowship
sympati [solidaritet] (u sympathies
överensstämmelse [själsfrändskap] (u accordance
blodsband [blodsförvantskap] n consanguinity