Söktermen korrespondens har 5 resultat
Hoppa till
SV Svenska EN Engelska
korrespondens (u) correspondence
korrespondens (n) [brevväxling] (u) correspondence (n) [brevväxling]
korrespondens (n) [brevväxling] (u) letter writing (n) [brevväxling]
korrespondens (n) [brevväxling] (u) written communication (n) [brevväxling]
korrespondens (n) [brevväxling] (u) letters (n) [brevväxling]
SV Synonymer för korrespondens EN Översättningar
motsvarighet [samstämmighet] (u equivalent
samklang [samstämmighet] (u unison
enhällighet [samstämmighet] (u unanimity (formal)
förenlighet [samstämmighet] (u compatibilty
harmoni [samstämmighet] (u concord
likhet [samstämmighet] (u similarity
likformighet [samstämmighet] (u uniformity
frändskap [samstämmighet] (u relationship
analogi [samstämmighet] (u analogy
parallell [samstämmighet] (u parallel
identitet [samstämmighet] (u identity
trohet [samstämmighet] (u faithfulness
överensstämmelse [samstämmighet] (u accordance
post [brev] (u mail
förbindelse [sammanhang] (u alliance
koppling [sammanhang] (u clutch
förening [sammanhang] (u union
kontext [sammanhang] (u context
tillämplighet [sammanhang] appliance
kontakt [sammanhang] (u contact