Söktermen stjäla har 10 resultat
SV Svenska EN Engelska
stjäla (v) [brott] run away with (v) [brott]
stjäla
 • stulen
steal
 • stolen
 • steal
 • steal
 • stole
 • stole
stjäla (v) [brott]
 • stulen
steal (v) [brott]
 • stolen
 • steal
 • steal
 • stole
 • stole
stjäla (v) [brott]
 • stulen
pinch (v) [brott]
 • pinched
 • pinch
 • pinch
 • pinched
 • pinched
stjäla (v) [brott]
 • stulen
purloin (v) [brott] (formal)
 • purloined
 • purloin
 • purloin
 • purloined
 • purloined
SV Svenska EN Engelska
stjäla
 • stulen
bag
 • bagged
 • bag
 • bag
 • bagged
 • bagged
stjäla
 • stulen
pocket
 • pocketed
 • pocket
 • pocket
 • pocketed
 • pocketed
stjäla (v) [brott]
 • stulen
thieve (v) [brott] (literature)
 • thieved
 • thieve
 • thieve
 • thieved
 • thieved
stjäla (v) [commit theft]
 • stulen
thieve (v) [commit theft] (literature)
 • thieved
 • thieve
 • thieve
 • thieved
 • thieved
stjäla
 • stulen
purloin (formal)
 • purloined
 • purloin
 • purloin
 • purloined
 • purloined
SV Synonymer för stjäla EN Översättningar
tillägna sig [lägga sig till med] acquire
snatta [lägga sig till med] filch
försnilla [lägga sig till med] embezzle
tillgripa [lägga sig till med] appropriate
råna [beröva] rob
muddra [beröva] dredge
plundra [beröva] foray
röva [beröva] rob
bestjäla [beröva] rob
knycka [snatta] filch
skövla [plundra] devastate
utpressa [plundra] blackmail
utsuga [plundra] suck out
skinna [plundra] flay
beröva [ta ifrån] deprive
annektera [ta ifrån] annex
tillskansa sig [ta ifrån] usurp
bemäktiga sig [ta ifrån] usurp
införliva [ta i besittning] incorporate
inkorporera [ta i besittning] incorporate