Söktermen stjäla har 10 resultat
SV Svenska EN Engelska
stjäla (v) [brott] run away with (v) [brott]
stjäla steal
stjäla (v) [brott] steal (v) [brott]
stjäla (v) [brott] pinch (v) [brott]
stjäla (v) [brott] purloin (v) [brott] (formal)
SV Svenska EN Engelska
stjäla bag
stjäla pocket
stjäla (v) [brott] thieve (v) [brott] (literature)
stjäla (v) [commit theft] thieve (v) [commit theft] (literature)
stjäla purloin (formal)
SV Synonymer för stjäla EN Översättningar
tillägna sig [lägga sig till med] appropriate
snatta [lägga sig till med] steal
försnilla [lägga sig till med] embezzle
tillgripa [lägga sig till med] appropriate
råna [beröva] hold up
muddra [beröva] dredge
plundra [beröva] sack (informal)
röva [beröva] rob
bestjäla [beröva] rob
knycka [snatta] steal
skövla [plundra] devastate
utpressa [plundra] extort
utsuga [plundra] suck out
skinna [plundra] flay
beröva [ta ifrån] deprive of
annektera [ta ifrån] annex
tillskansa sig [ta ifrån] assume to oneself
bemäktiga sig [ta ifrån] usurp
införliva [ta i besittning] incorporate
inkorporera [ta i besittning] incorporate