Söktermen The Eternal Jew har ett resultat
Hoppa till

EN SV Översättningar för the

the (o) [definite article] det (o) [definite article]
the den
the (o) [definite article] den (o) [definite article]
the trokoloren
the (o) [definite article] de (o) [definite article]
the tull (u)
the vänstern (invariable)
the (article adv) ['''the''' + ~''comparative'', '''the''' + ''comparative''] ju (article adv) ['''the''' + ~''comparative'', '''the''' + ''comparative'']
the (article adv) ['''the''' + ~''comparative'', '''the''' + ''comparative''] desto (article adv) ['''the''' + ~''comparative'', '''the''' + ''comparative'']
the vintergatan

EN SV Översättningar för eternal

eternal (a) [endless] ändlös (a) [endless]
eternal (a) [endless] oändlig (a) [endless]
eternal (a) [endless] evig (a) [endless]
eternal (adj) [lasting forever] evig (adj) [lasting forever]
eternal evinnerlig

EN SV Översättningar för jew

Jew jude (u)
Jew (n) [ethnology - man] jude (n) [ethnology - man] (u)
Jew Judar