Söktermen troop har 10 resultat
EN Engelska SV Svenska
troop skara (u)
troop (n) [military] trupp (n) [military] (u)
troop (n) [people] grupp (n) [people] (u)
troop (n) [people] hop (n) [people] (u)
troop (n) [animals] flock (n) [animals] (u)
EN Engelska SV Svenska
troop manskap {n}
troop marschera
troop (n) [people] folkmassa (n) [people] (u)
troop (v) [people] gå i skock (v) [people]
troop tropp

Engelska Svenska översättingar

EN Synonymer för troop SV Översättningar
connect [combine] förbinda
mix [combine] sammanblanda
blend [combine] blanda sig
couple [combine] par {n}
mingle [combine] blanda
unite [combine] förena
associate [combine] kamrat (u)
muster [assemble] (formal uppbåd
rally [assemble] samla
gather [assemble] plocka
meet [assemble] uppfylla
collect [assemble] insamla
congregate [assemble] hopsamla
convene [assemble] sammankomma
assemble [activity] dra samman
herd [activity] valla
swarm [activity] vimla
throng [activity] mängd (u)
crowd [activity] massa (u)
company [band of soldiers] sällskap {n}