Söktermen undgå har 9 resultat
SV Svenska EN Engelska
undgå (v) [tanke] slip (v) [tanke]
undgå (v) [undvika] dodge (v) [undvika]
undgå (v) [undvika] circumvent (v) [undvika]
undgå (v) [tanke] elude (v) [tanke]
undgå (v) [tanke] escape (v) [tanke]
SV Svenska EN Engelska
undgå (v) [undvika] avoid (v) [undvika]
undgå (v) [undvika] shun (v) [undvika]
undgå (v) [undvika] sidestep (v) [undvika]
undgå evade
SV Synonymer för undgå EN Översättningar
avhålla sig från [låta bli] forbear from
undvika [låta bli] get out of
underlåta [låta bli] omit
undkomma [slippa undan] elude
förbigå [gå ur händerna] dismiss (formal)
glida ur [klara sig] slip out of
undslippa [klara sig] elude
klara sig [rädda sig] manage
dra sig ur [rädda sig] backpedal (informal)
rädda [rädda sig] save (formal)
vika av [gå ur vägen] deflect
svänga [gå ur vägen] turn
gira [gå ur vägen] swerve
omintetgöra [svika] foil
grusa [svika] gravel
gäcka [svika] obstruct