Söktermen unfinished har 4 resultat
Hoppa till
EN Engelska SV Svenska
unfinished (a) [work] ofullständig (a) [work]
unfinished (a) [work] ofullbordad (a) [work]
unfinished (a) [work] oavslutad (a) [work]
unfinished inte färdigt

Engelska Svenska översättingar

EN Synonymer för unfinished SV Översättningar
coarse [unrefined] ru
raw [unrefined]
rudimentary [undeveloped] basal (adj)
underdeveloped [undeveloped] underudviklet (adj)
natural [characteristic] naturlig
rough [characteristic] ru
rude [characteristic] uforskammet (adj)
partially [partly] dels