Söktermen underutvecklad har 2 resultat
Hoppa till
SV Svenska EN Engelska
underutvecklad (a) [land] developing (a) [land]
underutvecklad (a) [land] underdeveloped (a) [land]
SV Synonymer för underutvecklad EN Översättningar
eftersatt [primitiv] poor
stagnerad [primitiv] static
stillastående [primitiv] n idle
föråldrad [primitiv] outworn
rudimentär [primitiv] rudimentary
barbarisk [lågt stående] barbarian
okultiverad [lågt stående] savage
ociviliserad [lågt stående] barbarian
obildad [lågt stående] uneducated
[lågt stående] nasty
grov [lågt stående] nasty
simpel [lågt stående] simple
tarvlig [lågt stående] common
primitiv [lågt stående] barbarian