Söktermen United Progressive Alliance har 2 resultat

EN SV Översättningar för united

united (a) [effort] förenad (a) [effort]
united (a) [general] förenad (a) [general]
united (a) [effort] gemensam (a) [effort]
united (a) [effort] kollektiv (a) [effort]
united (a) [effort] samfälld (a) [effort]
united (a) [general] enad (a) [general]

EN SV Översättningar för progressive

progressive (a) [development] gradvis (a) [development]
progressive (a) [development] stigande (a) {n} [development]
progressive (a) [development] tilltagande (a) [development]
progressive (a) [development] framåtgående (a) [development]
progressive (a) [future] framåtsträvande (a) [future]
progressive (n) [woman] framstegskvinna (n) [woman] (u)
progressive (n) [man] framstegsman (n) [man] (u)
progressive (a) [medicine] progressiv (a) [medicine]
progressive (a) [politics] progressiv (a) [politics]
progressive (a) [taxes] progressiv (a) [taxes]

EN SV Översättningar för alliance

alliance (n) [organization] förbund (n) {n} [organization]
alliance (n) [politics] förbund (n) {n} [politics]
alliance (n) [military] allians (n) [military] (u)
alliance (n) [organization] allians (n) [organization] (u)
alliance (n) [politics] allians (n) [politics] (u)
alliance (n) [organization] förening (n) [organization] (u)
alliance (n) [military] pakt (n) [military] (u)
alliance förbindelse (u)