Söktermen worship har 9 resultat
EN Engelska SV Svenska
worship (v) [person]
 • worshiped
 • worship
 • worship
 • worshiped
 • worshiped
tillbedja (v) [person]
 • tillbedd
worship (v) [person]
 • worshiped
 • worship
 • worship
 • worshiped
 • worshiped
dyrka (v) [person]
 • dyrkad
worship (v) [person]
 • worshiped
 • worship
 • worship
 • worshiped
 • worshiped
avguda (v) [person]
 • avgudad
worship (n v) [devotion accorded to a deity or to a sacred object] dyrkan (n v) {n} [devotion accorded to a deity or to a sacred object]
worship (n) [religion] dyrkan (n) {n} [religion]
EN Engelska SV Svenska
worship (n) [religion] tillbedjan (n) {n} [religion]
worship (v) [religion] delta i gudstjänst (v) [religion]
worship (v) [religion] gå i kyrka (v) [religion]
worship (n) [religion] gudstjänst (n) [religion] (u)

Engelska Svenska översättingar

EN Synonymer för worship SV Översättningar
rite [ceremony] rit
sermon [ceremony] betraktelse
service [ceremony] severing
devotion [adoration] andakt
homage [adoration] hyllning (u)
regard [respect] betrakta
esteem [respect] aktning (u)
reverence [respect] (formal pietet
adore [respect] avguda
venerate [respect] (formal vörda
revere [respect] (formal vörda
honour [respect] Ü|en| ära (u)
aggrandizement [glorification] förstoring (u)
deification [glorification] förgudning (u)
glory [glorification] prakt (u)
praise [glorification] lovprisa
adoration [homage] dyrkan {n}
idolatry [worship of idols] avguderi {n}
reading [celebration of the mass] uppläsning (u)
celebration [celebration of the mass] firande {n}