Söktermen ôter har 15 resultat
FR Franska SV Svenska
ôter (v) [chapeau] ta av (v) [chapeau]
ôter (v) [vêtements] ta av (v) [vêtements]
ôter (v) [débris] ta bort (v) [débris]
ôter (v) [objets] ta bort (v) [objets]
ôter (v) [produit] ta bort (v) [produit]
FR Franska SV Svenska
ôter (v) [débris] röja (v) [débris]
ôter (v) [objets] röja (v) [objets]
ôter (v) [débris] röja undan (v) [débris]
ôter (v) [objets] röja undan (v) [objets]
ôter (v) [objets] rensa bort (v) [objets]
ôter (v) [objets] gallra ut (v) [objets]
ôter (v) [débris] låsa in (v) [débris]
ôter (v) [objets] låsa in (v) [objets]
ôter (v) [débris] låsa undan (v) [débris]
ôter (v) [objets] låsa undan (v) [objets]

Franska Svenska översättingar