Söktermen marquer har 24 resultat
FR Franska SV Svenska
marquer (v) [émotion]
 • aies marqué
 • aient marqué
 • marques
 • marquent
visa (v) [émotion]
 • visad
marquer (v) [général] sätta märke på (v) [général]
marquer (v) [différence] sätta märke på (v) [différence]
marquer (v) [caractériser]
 • aies marqué
 • aient marqué
 • marques
 • marquent
utmärka (v) [caractériser]
 • utmärkt
marquer (v) [caractériser]
 • aies marqué
 • aient marqué
 • marques
 • marquent
känneteckna (v) [caractériser]
 • kännetecknad
FR Franska SV Svenska
marquer (n v adj) [mark with proof of ownership]
 • aies marqué
 • aient marqué
 • marques
 • marquent
brännmärka (n v adj) [mark with proof of ownership]
 • brännmärkt
marquer (v) [importance] sätta spår hos (v) [importance]
marquer (v) [importance]
 • aies marqué
 • aient marqué
 • marques
 • marquent
betyda (v) [importance]
 • betydd
marquer (v) [caractériser]
 • aies marqué
 • aient marqué
 • marques
 • marquent
karakterisera (v) [caractériser]
 • karakteriserad
marquer (v) [écriture] bocka av (v) [écriture]
marquer (v) [écriture] pricka av (v) [écriture]
marquer (v) [écriture] pricka för (v) [écriture]
marquer (v) [marque] trycka på (v) [marque]
marquer (v) [général]
 • aies marqué
 • aient marqué
 • marques
 • marquent
framhäva (v) [général]
 • framhävd
marquer (v) [différence]
 • aies marqué
 • aient marqué
 • marques
 • marquent
framhäva (v) [différence]
 • framhävd
marquer (v) [importance]
 • aies marqué
 • aient marqué
 • marques
 • marquent
beteckna (v) [importance]
 • betecknad
marquer (n v) [intransitive: to earn points in a game] mål (n v) {n} [intransitive: to earn points in a game]
marquer (v) [propriété foncière] märka ut (v) [propriété foncière]
marquer (v) [propriété foncière] staka ut (v) [propriété foncière]
marquer (v) [marque]
 • aies marqué
 • aient marqué
 • marques
 • marquent
märka (v) [marque]
 • märkt
marquer (v) [importance]
 • aies marqué
 • aient marqué
 • marques
 • marquent
märka (v) [importance]
 • märkt
marquer (v) [général]
 • aies marqué
 • aient marqué
 • marques
 • marquent
märka (v) [général]
 • märkt
marquer (v) [différence]
 • aies marqué
 • aient marqué
 • marques
 • marquent
märka (v) [différence]
 • märkt
marquer (v) [marque]
 • aies marqué
 • aient marqué
 • marques
 • marquent
stämpla (v) [marque]
 • stämplad

Franska Svenska översättingar