Söktermen SU har 35 resultat
IT Italienska SV Svenska
su (o) [preposizione] i fråga om (o) [preposizione]
su (o) [preposizione] över (o) [preposizione]
su (o) [soggetto] över (o) [soggetto]
su (adv prep adj n v) [away from earth’s surface] uppåt (adv prep adj n v) [away from earth’s surface]
su (o) [parte] av (o) [parte]
su (o) [di] om (o) [di]
su (o) [preposizione] om (o) [preposizione]
su (o) [soggetto] om (o) [soggetto]
su (o) [di] i fråga om (o) [di]
su (o) [di] över (o) [di]
su (o) [soggetto] i fråga om (o) [soggetto]
su (o) [direzione] uppe (o) [direzione]
su (o) [posizione] uppe (o) [posizione]
su (o) [direzione] ovanför (o) [direzione]
su (o) [posizione] ovanför (o) [posizione]
su (o) [direzione] ovanpå (o) [direzione]
su (o) [posizione] ovanpå (o) [posizione]
su upp å
su (o) [preposizione] med avseende på (o) [preposizione]
su (o) [direzione] mot (o) [direzione]
su (o) [di] beträffande (o) [di]
su (o) [preposizione] beträffande (o) [preposizione]
su (o) [soggetto] beträffande (o) [soggetto]
su (o) [di] angående (o) [di]
su (o) [preposizione] angående (o) [preposizione]
su (o) [soggetto] angående (o) [soggetto]
su (o) [di] med avseende på (o) [di]
su (o) [direzione] till (o) [direzione]
su (o) [soggetto] med avseende på (o) [soggetto]
su (adv prep adj n v) [away from earth’s surface] upp (adv prep adj n v) [away from earth’s surface]
su (o) [direzione] upp (o) [direzione]
su (o) [posizione] upp (o) [posizione]
su (o) [prezzo] upp (o) [prezzo]
su (o) [preposizione] (o) [preposizione]
su (o) [superficie] (o) [superficie]

Italienska Svenska översättingar

IT Synonymer för su SV Översättningar
riguardo a [intorno a] med hänsyn till
di [intorno a] dag (u)
intorno a [riguardo a] runtom