Söktermen avhjälpa har 2 resultat
Hoppa till
SVSvenskaJAJapansk
avhjälpa(v n adv)[to compensate for, make up for a deficiency of] 埋め合わせる(v n adv)[to compensate for, make up for a deficiency of](v n adv)
avhjälpa(v n adv)[to compensate for, make up for a deficiency of] 補填する(v n adv)[to compensate for, make up for a deficiency of](v n adv)
SVSynonymer för avhjälpaJAÖversättningar
gottgöra[råda bot på]補填する(v n adv)
reparera[råda bot på]修理する(n v)
stilla[lindra]平静な(adj n)
lugna[lindra]静まる(adj adv n v)
trösta[lindra]労る(n v)
ändra[korrigera]直す(adj v)
förbättra[korrigera]好転させる(v)
rätta[korrigera]訂正する(adj adv int n v)
kurera[läka]癒す(n v)
laga[läka]修理する(n v)
bota[läka]癒す(n v)
ersätta[utfylla]代用する(v n)
tillfredsställa[utfylla]満たす(v adj)
täcka[utfylla]覆う(n adj v)
sköta[utfylla]付き添う
fylla[utfylla]一杯にする(v n)
upphäva[undanröja]キャンセルする(v n)
avlägsna[undanröja]発車する(v)
annullera[undanröja]キャンセルする(v n)
bryta[undanröja]休憩する(v n)