Söktermen echt har 32 resultat
NL Holländska SV Svenska
echt (adj adv n v) [concurring with a given set of facts] sann (adj adv n v) [concurring with a given set of facts]
echt (adj adv) [true, truly] allra (adj adv) [true, truly]
echt (a) [vriendschap] lojal (a) [vriendschap]
echt (a) [werkelijk] faktisk (a) [werkelijk]
echt (o) [uitdrukkelijk] minsann (o) [uitdrukkelijk]
NL Holländska SV Svenska
echt (a) [vriendschap] trogen (a) [vriendschap]
echt (a) [werkelijk] verklig (a) [werkelijk]
echt (a) [kunst] egentlig (a) [kunst]
echt (a) [biologie] egentlig (a) [biologie]
echt (adv int) [yes; certainly] definitivt (adv int) [yes; certainly]
echt (o) [authentiek] sant (o) [authentiek]
echt (o) [authentiek] genuint (o) [authentiek]
echt (o) [authentiek] autentiskt (o) [authentiek]
echt (a) [vriendschap] sann (a) [vriendschap]
echt (adj adv) [true, truly] sann (adj adv) [true, truly]
echt (a) [kunst] sann (a) [kunst]
echt (o) [bepaling] verkligen (o) [bepaling]
echt (a) [biologie] sann (a) [biologie]
echt (adj) [real, authentic] genuin (adj) [real, authentic]
echt (a) [kunst] genuin (a) [kunst]
echt (a) [biologie] genuin (a) [biologie]
echt (adj) [real, authentic] äkta (adj) [real, authentic]
echt (a) [kunst] äkta (a) [kunst]
echt (adj) [genuine] äkta (adj) [genuine]
echt (a) [biologie] äkta (a) [biologie]
echt (adj adv n v) [Genuine] äkta (adj adv n v) [Genuine]
echt (a) [kunst] autentisk (a) [kunst]
echt (a) [biologie] autentisk (a) [biologie]
echt (a) [werkelijk] riktig (a) [werkelijk]
echt (adv int) [yes; certainly] absolut (adv int) [yes; certainly]
echt (o) [uitdrukkelijk] verkligen (o) [uitdrukkelijk]
echt (o) [twijfel] verkligen (o) [twijfel]

Holländska Svenska översättingar