Söktermen eftersom har 36 resultat
SV Svenska NL Holländska
eftersom (o) [grund] immers (o) [grund]
eftersom (o) [grund] want (o) [grund]
eftersom (o) [konjunktion] want (o) [konjunktion]
eftersom (o) [grund] wegens (o) [grund]
eftersom (o) [konjunktion] wegens (o) [konjunktion]
SV Svenska NL Holländska
eftersom (o) [grund] om reden van (o) [grund]
eftersom (o) [konjunktion] om reden van (o) [konjunktion]
eftersom (o) [grund] op grond van (o) [grund]
eftersom (o) [konjunktion] op grond van (o) [konjunktion]
eftersom (conj prep) [because] want (conj prep) [because]
eftersom (o) [konjunktion] immers (o) [konjunktion]
eftersom (o) [grund] namelijk (o) [grund]
eftersom (o) [konjunktion] namelijk (o) [konjunktion]
eftersom (adv prep conj) [because] aangezien (adv prep conj) [because]
eftersom (o) [grund] aangezien (o) [grund]
eftersom (o) [konjunktion] aangezien (o) [konjunktion]
eftersom (o) [grund] ten gevolge van (o) [grund]
eftersom (o) [konjunktion] ten gevolge van (o) [konjunktion]
eftersom (o) [konjunktion] als gevolg van (o) [konjunktion]
eftersom (o) [konjunktion] daar (o) [konjunktion]
eftersom (o) [grund] omwille van (o) [grund]
eftersom (o) [konjunktion] omwille van (o) [konjunktion]
eftersom (o) [grund] doordat (o) [grund]
eftersom (o) [konjunktion] doordat (o) [konjunktion]
eftersom (o) [grund] door het feit dat (o) [grund]
eftersom (o) [konjunktion] door het feit dat (o) [konjunktion]
eftersom (o) [grund] als gevolg van (o) [grund]
eftersom (o) [grund] daar (o) [grund]
eftersom (o) [grund] uit (o) [grund]
eftersom (o) [konjunktion] uit (o) [konjunktion]
eftersom (o) [grund] door (o) [grund]
eftersom (o) [konjunktion] door (o) [konjunktion]
eftersom (adv prep conj) [because] omdat (adv prep conj) [because]
eftersom (conj prep) [because] omdat (conj prep) [because]
eftersom (o) [grund] omdat (o) [grund]
eftersom (o) [konjunktion] omdat (o) [konjunktion]
SV Synonymer för eftersom NL Översättningar
i betraktande av [emedan] rekening houdend
i så fall [under sådana förhållanden] dan
sålunda [under sådana förhållanden] aldus
alltså [under sådana förhållanden] aldus
följaktligen [under sådana förhållanden] aldus
således [under sådana förhållanden] aldus
[under sådana förhållanden] zodra
emedan [då] omdat
därför att [då] ten gevolge van