Söktermen lösa har 15 resultat
SV Svenska NL Holländska
lösa (v n) [To or do without]
 • löst
afschaffen (v n) [To or do without]
 • afgeschaft
 • schaft af
 • schaffen af
 • schafte af
 • schaften af
lösa (v) [to set free]
 • löst
vergeven (v) {n} [to set free]
 • vergeven
 • vergeeft
 • vergeven
 • vergaf
 • vergaven
lösa (v) [problem]
 • löst
afwikkelen (v) [problem]
 • afgewikkeld
 • wikkelen af
 • wikkelt af
 • wikkelde af
 • wikkelden af
lösa (v) [problem]
 • löst
opklaren (v) [problem]
 • opgeklaard
 • klaren op
 • klaart op
 • klaarde op
 • klaarden op
lösa (v) [problem]
 • löst
ophelderen (v) [problem]
 • opgehelderd
 • helderen op
 • heldert op
 • helderden op
 • helderde op
SV Svenska NL Holländska
lösa (v n) [find a solution to]
 • löst
oplossen (v n) [find a solution to]
 • opgelost
 • lost op
 • lossen op
 • losten op
 • loste op
lösa (v) [problem]
 • löst
oplossen (v) [problem]
 • opgelost
 • lost op
 • lossen op
 • losten op
 • loste op
lösa (v) [to find an answer or solution]
 • löst
oplossen (v) [to find an answer or solution]
 • opgelost
 • lost op
 • lossen op
 • losten op
 • loste op
lösa (v n) [transitive: to disintegrate into a solution by immersion]
 • löst
oplossen (v n) [transitive: to disintegrate into a solution by immersion]
 • opgelost
 • lost op
 • lossen op
 • losten op
 • loste op
lösa (v) [problem] in orde brengen (v) [problem]
lösa (v) [klara ut]
 • löst
uitzoeken (v) [klara ut]
 • uitgezocht
 • zoekt uit
 • zoeken uit
 • zochten uit
 • zocht uit
lösa (v) [to set free]
 • löst
ontheffen (v) [to set free]
 • ontheven
 • ontheft
 • ontheffen
 • onthieven
 • onthief
lösa (v) [problem]
 • löst
beredderen (v) [problem]
 • beredderd
 • bereddert
 • beredderen
 • beredderden
 • beredderde
lösa (v) [to set free]
 • löst
kwijtschelden (v) [to set free]
 • kwijtgescholden
 • scheldt kwijt
 • schelden kwijt
 • scholden kwijt
 • schold kwijt
lösa (v) [to set free] ontslaan van een verplichting (v) [to set free] (v)
SV Synonymer för lösa NL Översättningar
tolka [uttyda] construe
förklara [uttyda] explain
dechiffrera [uttyda] decipher
läsa [uttyda] read
förstå [uttyda] understand
fatta [uttyda] take
uppfatta [uttyda] perceive
begripa [uttyda] understand
förtydliga [uttyda] exemplify
tyda [uttyda] decipher
slita [göra slut på] travail (arch.)
avsluta [göra slut på] wrap up
besluta [göra slut på] decide
bestämma [göra slut på] determine
överenskomma [göra slut på] agree
avtala [göra slut på] prearrange
bedöma [göra slut på] estimate
döma [göra slut på] deem
besegla [göra slut på] seal
bekräfta [göra slut på] corroborate