Söktermen omfatta har 48 resultat
SV Svenska NL Holländska
omfatta (v) [kostnad]
 • omfattad
behelzen (v) [kostnad]
 • behelsd
 • behelzen
 • behelsden
omfatta (v) [surround]
 • omfattad
omvatten (v) [surround]
 • omvat
 • omvatten
 • omvat
 • omvatten
 • omvatte
omfatta (v) [bestå av]
 • omfattad
bevatten (v) [bestå av]
 • bevat
 • bevatten
 • bevat
 • bevatten
 • bevatte
omfatta (v) [inbegripa]
 • omfattad
bevatten (v) [inbegripa]
 • bevat
 • bevatten
 • bevat
 • bevatten
 • bevatte
omfatta (v) [include]
 • omfattad
bevatten (v) [include]
 • bevat
 • bevatten
 • bevat
 • bevatten
 • bevatte
SV Svenska NL Holländska
omfatta (v) [innefatta]
 • omfattad
bevatten (v) [innefatta]
 • bevat
 • bevatten
 • bevat
 • bevatten
 • bevatte
omfatta (v) [innehålla]
 • omfattad
bevatten (v) [innehålla]
 • bevat
 • bevatten
 • bevat
 • bevatten
 • bevatte
omfatta (v) [kostnad]
 • omfattad
bevatten (v) [kostnad]
 • bevat
 • bevatten
 • bevat
 • bevatten
 • bevatte
omfatta (v) [bestå av]
 • omfattad
behelzen (v) [bestå av]
 • behelsd
 • behelzen
 • behelsden
omfatta (v) [inbegripa]
 • omfattad
behelzen (v) [inbegripa]
 • behelsd
 • behelzen
 • behelsden
omfatta (v) [innefatta]
 • omfattad
behelzen (v) [innefatta]
 • behelsd
 • behelzen
 • behelsden
omfatta (v) [innehålla]
 • omfattad
behelzen (v) [innehålla]
 • behelsd
 • behelzen
 • behelsden
omfatta (v) [kostnad]
 • omfattad
omvatten (v) [kostnad]
 • omvat
 • omvatten
 • omvat
 • omvatten
 • omvatte
omfatta (v) [bestå av]
 • omfattad
meerekenen (v) [bestå av]
 • meegerekend
 • rekenen mee
 • rekent mee
 • rekenden mee
 • rekende mee
omfatta (v) [inbegripa]
 • omfattad
meerekenen (v) [inbegripa]
 • meegerekend
 • rekenen mee
 • rekent mee
 • rekenden mee
 • rekende mee
omfatta (v) [innefatta]
 • omfattad
meerekenen (v) [innefatta]
 • meegerekend
 • rekenen mee
 • rekent mee
 • rekenden mee
 • rekende mee
omfatta (v) [innehålla]
 • omfattad
meerekenen (v) [innehålla]
 • meegerekend
 • rekenen mee
 • rekent mee
 • rekenden mee
 • rekende mee
omfatta (v) [kostnad]
 • omfattad
meerekenen (v) [kostnad]
 • meegerekend
 • rekenen mee
 • rekent mee
 • rekenden mee
 • rekende mee
omfatta (v) [kvantitet]
 • omfattad
bedragen (v) [kvantitet]
 • bedragen
 • bedragen
 • bedroegen
omfatta (v) [bestå av] in rekening brengen (v) [bestå av]
omfatta (v) [inbegripa] in rekening brengen (v) [inbegripa]
omfatta (v) [innefatta] in rekening brengen (v) [innefatta]
omfatta (v) [innehålla] in rekening brengen (v) [innehålla]
omfatta (v) [kostnad] in rekening brengen (v) [kostnad]
omfatta (v) [innefatta] bestaan uit (v) [innefatta]
omfatta (v) [inbegripa]
 • omfattad
insluiten (v) {n} [inbegripa]
 • ingesloten
 • sluit in
 • sluiten in
 • sloot in
 • sloten in
omfatta (v) [innefatta]
 • omfattad
insluiten (v) {n} [innefatta]
 • ingesloten
 • sluit in
 • sluiten in
 • sloot in
 • sloten in
omfatta (v) [innehålla]
 • omfattad
insluiten (v) {n} [innehålla]
 • ingesloten
 • sluit in
 • sluiten in
 • sloot in
 • sloten in
omfatta (v) [kostnad]
 • omfattad
insluiten (v) {n} [kostnad]
 • ingesloten
 • sluit in
 • sluiten in
 • sloot in
 • sloten in
omfatta (v) [bestå av]
 • omfattad
inhouden (v) [bestå av]
 • ingehouden
 • houden in
 • houdt in
 • hield in
 • hielden in
omfatta (v) [inbegripa]
 • omfattad
inhouden (v) [inbegripa]
 • ingehouden
 • houden in
 • houdt in
 • hield in
 • hielden in
omfatta (v) [innefatta]
 • omfattad
inhouden (v) [innefatta]
 • ingehouden
 • houden in
 • houdt in
 • hield in
 • hielden in
omfatta (v) [innehålla]
 • omfattad
inhouden (v) [innehålla]
 • ingehouden
 • houden in
 • houdt in
 • hield in
 • hielden in
omfatta (v) [kostnad]
 • omfattad
inhouden (v) [kostnad]
 • ingehouden
 • houden in
 • houdt in
 • hield in
 • hielden in
omfatta (v) [bestå av] bestaan uit (v) [bestå av]
omfatta (v) [inbegripa] bestaan uit (v) [inbegripa]
omfatta (v) [bestå av]
 • omfattad
insluiten (v) {n} [bestå av]
 • ingesloten
 • sluit in
 • sluiten in
 • sloot in
 • sloten in
omfatta (v) [innehålla] bestaan uit (v) [innehålla]
omfatta (v) [kostnad] bestaan uit (v) [kostnad]
omfatta (v) [bestå av] opgebouwd zijn uit (v) [bestå av]
omfatta (v) [inbegripa] opgebouwd zijn uit (v) [inbegripa]
omfatta (v) [innefatta] opgebouwd zijn uit (v) [innefatta]
omfatta (v) [innehålla] opgebouwd zijn uit (v) [innehålla]
omfatta (v) [kostnad] opgebouwd zijn uit (v) [kostnad]
omfatta (v) [bestå av]
 • omfattad
omvatten (v) [bestå av]
 • omvat
 • omvatten
 • omvat
 • omvatten
 • omvatte
omfatta (v) [inbegripa]
 • omfattad
omvatten (v) [inbegripa]
 • omvat
 • omvatten
 • omvat
 • omvatten
 • omvatte
omfatta (v) [innefatta]
 • omfattad
omvatten (v) [innefatta]
 • omvat
 • omvatten
 • omvat
 • omvatten
 • omvatte
omfatta (v) [innehålla]
 • omfattad
omvatten (v) [innehålla]
 • omvat
 • omvatten
 • omvat
 • omvatten
 • omvatte