Söktermen omfatta har 48 resultat
SV Svenska NL Holländska
omfatta (v) [kostnad] behelzen (v) [kostnad]
omfatta (v) [surround] omvatten (v) [surround]
omfatta (v) [bestå av] bevatten (v) [bestå av]
omfatta (v) [inbegripa] bevatten (v) [inbegripa]
omfatta (v) [include] bevatten (v) [include]
SV Svenska NL Holländska
omfatta (v) [innefatta] bevatten (v) [innefatta]
omfatta (v) [innehålla] bevatten (v) [innehålla]
omfatta (v) [kostnad] bevatten (v) [kostnad]
omfatta (v) [bestå av] behelzen (v) [bestå av]
omfatta (v) [inbegripa] behelzen (v) [inbegripa]
omfatta (v) [innefatta] behelzen (v) [innefatta]
omfatta (v) [innehålla] behelzen (v) [innehålla]
omfatta (v) [kostnad] omvatten (v) [kostnad]
omfatta (v) [bestå av] meerekenen (v) [bestå av]
omfatta (v) [inbegripa] meerekenen (v) [inbegripa]
omfatta (v) [innefatta] meerekenen (v) [innefatta]
omfatta (v) [innehålla] meerekenen (v) [innehålla]
omfatta (v) [kostnad] meerekenen (v) [kostnad]
omfatta (v) [kvantitet] bedragen (v) [kvantitet]
omfatta (v) [bestå av] in rekening brengen (v) [bestå av]
omfatta (v) [inbegripa] in rekening brengen (v) [inbegripa]
omfatta (v) [innefatta] in rekening brengen (v) [innefatta]
omfatta (v) [innehålla] in rekening brengen (v) [innehålla]
omfatta (v) [kostnad] in rekening brengen (v) [kostnad]
omfatta (v) [innefatta] bestaan uit (v) [innefatta]
omfatta (v) [inbegripa] insluiten (v) {n} [inbegripa]
omfatta (v) [innefatta] insluiten (v) {n} [innefatta]
omfatta (v) [innehålla] insluiten (v) {n} [innehålla]
omfatta (v) [kostnad] insluiten (v) {n} [kostnad]
omfatta (v) [bestå av] inhouden (v) [bestå av]
omfatta (v) [inbegripa] inhouden (v) [inbegripa]
omfatta (v) [innefatta] inhouden (v) [innefatta]
omfatta (v) [innehålla] inhouden (v) [innehålla]
omfatta (v) [kostnad] inhouden (v) [kostnad]
omfatta (v) [bestå av] bestaan uit (v) [bestå av]
omfatta (v) [inbegripa] bestaan uit (v) [inbegripa]
omfatta (v) [bestå av] insluiten (v) {n} [bestå av]
omfatta (v) [innehålla] bestaan uit (v) [innehålla]
omfatta (v) [kostnad] bestaan uit (v) [kostnad]
omfatta (v) [bestå av] opgebouwd zijn uit (v) [bestå av]
omfatta (v) [inbegripa] opgebouwd zijn uit (v) [inbegripa]
omfatta (v) [innefatta] opgebouwd zijn uit (v) [innefatta]
omfatta (v) [innehålla] opgebouwd zijn uit (v) [innehålla]
omfatta (v) [kostnad] opgebouwd zijn uit (v) [kostnad]
omfatta (v) [bestå av] omvatten (v) [bestå av]
omfatta (v) [inbegripa] omvatten (v) [inbegripa]
omfatta (v) [innefatta] omvatten (v) [innefatta]
omfatta (v) [innehålla] omvatten (v) [innehålla]