Söktermen omfatta har 48 resultat
SVSvenskaNLHolländska
omfatta(v)[kostnad]
 • omfattad
behelzen(v)[kostnad]
 • behelsd
 • behelzen
 • behelsden
omfatta(v)[surround]
 • omfattad
omvatten(v)[surround]
 • omvat
 • omvatten
 • omvat
 • omvatten
 • omvatte
omfatta(v)[bestå av]
 • omfattad
bevatten(v)[bestå av]
 • bevat
 • bevatten
 • bevat
 • bevatten
 • bevatte
omfatta(v)[inbegripa]
 • omfattad
bevatten(v)[inbegripa]
 • bevat
 • bevatten
 • bevat
 • bevatten
 • bevatte
omfatta(v)[include]
 • omfattad
bevatten(v)[include]
 • bevat
 • bevatten
 • bevat
 • bevatten
 • bevatte
SVSvenskaNLHolländska
omfatta(v)[innefatta]
 • omfattad
bevatten(v)[innefatta]
 • bevat
 • bevatten
 • bevat
 • bevatten
 • bevatte
omfatta(v)[innehålla]
 • omfattad
bevatten(v)[innehålla]
 • bevat
 • bevatten
 • bevat
 • bevatten
 • bevatte
omfatta(v)[kostnad]
 • omfattad
bevatten(v)[kostnad]
 • bevat
 • bevatten
 • bevat
 • bevatten
 • bevatte
omfatta(v)[bestå av]
 • omfattad
behelzen(v)[bestå av]
 • behelsd
 • behelzen
 • behelsden
omfatta(v)[inbegripa]
 • omfattad
behelzen(v)[inbegripa]
 • behelsd
 • behelzen
 • behelsden
omfatta(v)[innefatta]
 • omfattad
behelzen(v)[innefatta]
 • behelsd
 • behelzen
 • behelsden
omfatta(v)[innehålla]
 • omfattad
behelzen(v)[innehålla]
 • behelsd
 • behelzen
 • behelsden
omfatta(v)[kostnad]
 • omfattad
omvatten(v)[kostnad]
 • omvat
 • omvatten
 • omvat
 • omvatten
 • omvatte
omfatta(v)[bestå av]
 • omfattad
meerekenen(v)[bestå av]
 • meegerekend
 • rekenen mee
 • rekent mee
 • rekenden mee
 • rekende mee
omfatta(v)[inbegripa]
 • omfattad
meerekenen(v)[inbegripa]
 • meegerekend
 • rekenen mee
 • rekent mee
 • rekenden mee
 • rekende mee
omfatta(v)[innefatta]
 • omfattad
meerekenen(v)[innefatta]
 • meegerekend
 • rekenen mee
 • rekent mee
 • rekenden mee
 • rekende mee
omfatta(v)[innehålla]
 • omfattad
meerekenen(v)[innehålla]
 • meegerekend
 • rekenen mee
 • rekent mee
 • rekenden mee
 • rekende mee
omfatta(v)[kostnad]
 • omfattad
meerekenen(v)[kostnad]
 • meegerekend
 • rekenen mee
 • rekent mee
 • rekenden mee
 • rekende mee
omfatta(v)[kvantitet]
 • omfattad
bedragen(v)[kvantitet]
 • bedragen
 • bedragen
 • bedroegen
omfatta(v)[bestå av] in rekening brengen(v)[bestå av]
omfatta(v)[inbegripa] in rekening brengen(v)[inbegripa]
omfatta(v)[innefatta] in rekening brengen(v)[innefatta]
omfatta(v)[innehålla] in rekening brengen(v)[innehålla]
omfatta(v)[kostnad] in rekening brengen(v)[kostnad]
omfatta(v)[innefatta] bestaan uit(v)[innefatta]
omfatta(v)[inbegripa]
 • omfattad
insluiten(v){n}[inbegripa]
 • ingesloten
 • sluit in
 • sluiten in
 • sloot in
 • sloten in
omfatta(v)[innefatta]
 • omfattad
insluiten(v){n}[innefatta]
 • ingesloten
 • sluit in
 • sluiten in
 • sloot in
 • sloten in
omfatta(v)[innehålla]
 • omfattad
insluiten(v){n}[innehålla]
 • ingesloten
 • sluit in
 • sluiten in
 • sloot in
 • sloten in
omfatta(v)[kostnad]
 • omfattad
insluiten(v){n}[kostnad]
 • ingesloten
 • sluit in
 • sluiten in
 • sloot in
 • sloten in
omfatta(v)[bestå av]
 • omfattad
inhouden(v)[bestå av]
 • ingehouden
 • houden in
 • houdt in
 • hield in
 • hielden in
omfatta(v)[inbegripa]
 • omfattad
inhouden(v)[inbegripa]
 • ingehouden
 • houden in
 • houdt in
 • hield in
 • hielden in
omfatta(v)[innefatta]
 • omfattad
inhouden(v)[innefatta]
 • ingehouden
 • houden in
 • houdt in
 • hield in
 • hielden in
omfatta(v)[innehålla]
 • omfattad
inhouden(v)[innehålla]
 • ingehouden
 • houden in
 • houdt in
 • hield in
 • hielden in
omfatta(v)[kostnad]
 • omfattad
inhouden(v)[kostnad]
 • ingehouden
 • houden in
 • houdt in
 • hield in
 • hielden in
omfatta(v)[bestå av] bestaan uit(v)[bestå av]
omfatta(v)[inbegripa] bestaan uit(v)[inbegripa]
omfatta(v)[bestå av]
 • omfattad
insluiten(v){n}[bestå av]
 • ingesloten
 • sluit in
 • sluiten in
 • sloot in
 • sloten in
omfatta(v)[innehålla] bestaan uit(v)[innehålla]
omfatta(v)[kostnad] bestaan uit(v)[kostnad]
omfatta(v)[bestå av] opgebouwd zijn uit(v)[bestå av]
omfatta(v)[inbegripa] opgebouwd zijn uit(v)[inbegripa]
omfatta(v)[innefatta] opgebouwd zijn uit(v)[innefatta]
omfatta(v)[innehålla] opgebouwd zijn uit(v)[innehålla]
omfatta(v)[kostnad] opgebouwd zijn uit(v)[kostnad]
omfatta(v)[bestå av]
 • omfattad
omvatten(v)[bestå av]
 • omvat
 • omvatten
 • omvat
 • omvatten
 • omvatte
omfatta(v)[inbegripa]
 • omfattad
omvatten(v)[inbegripa]
 • omvat
 • omvatten
 • omvat
 • omvatten
 • omvatte
omfatta(v)[innefatta]
 • omfattad
omvatten(v)[innefatta]
 • omvat
 • omvatten
 • omvat
 • omvatten
 • omvatte
omfatta(v)[innehålla]
 • omfattad
omvatten(v)[innehålla]
 • omvat
 • omvatten
 • omvat
 • omvatten
 • omvatte