Söktermen difícil har 128 resultat
PT Portugisiska SV Svenska
difícil (a) [caráter] otrevlig (a) [caráter]
difícil (a) [duro] otrevlig (a) [duro]
difícil (a) [esforço] otrevlig (a) [esforço]
difícil (a) [problema] otrevlig (a) [problema]
difícil (a) [situação] otrevlig (a) [situação]
PT Portugisiska SV Svenska
difícil (n adj v) [difficult to understand] svårfattlig (n adj v) [difficult to understand]
difícil (a) [finanças] stram (a) [finanças]
difícil (a) [caráter] kinkig (a) [caráter]
difícil (a) [duro] kinkig (a) [duro]
difícil (a) [esforço] kinkig (a) [esforço]
difícil (a) [problema] kinkig (a) [problema]
difícil (a) [situação] kinkig (a) [situação]
difícil (a) [caráter] svår (a) [caráter]
difícil (a) [competição] svår (a) [competição]
difícil (a) [condições de vida] svår (a) [condições de vida]
difícil (a) [criança] svår (a) [criança]
difícil (a) [duro] svår (a) [duro]
difícil (a) [esforço] svår (a) [esforço]
difícil (a) [geral] svår (a) [geral]
difícil (adj) [hard, not easy] svår (adj) [hard, not easy]
difícil (a) [problema] svår (a) [problema]
difícil (a) [situação] svår (a) [situação]
difícil (a) [caráter] mödosam (a) [caráter]
difícil (a) [criança] mödosam (a) [criança]
difícil (a) [duro] mödosam (a) [duro]
difícil (a) [esforço] mödosam (a) [esforço]
difícil (a) [geral] mödosam (a) [geral]
difícil (a) [problema] mödosam (a) [problema]
difícil (a) [situação] mödosam (a) [situação]
difícil (a) [caráter] besvärlig (a) [caráter]
difícil (a) [criança] besvärlig (a) [criança]
difícil (a) [duro] besvärlig (a) [duro]
difícil (a) [esforço] besvärlig (a) [esforço]
difícil (a) [geral] besvärlig (a) [geral]
difícil (a) [problema] besvärlig (a) [problema]
difícil (a) [situação] besvärlig (a) [situação]
difícil (a) [caráter] betungande (a) [caráter]
difícil (a) [criança] betungande (a) [criança]
difícil (a) [duro] betungande (a) [duro]
difícil (a) [esforço] betungande (a) [esforço]
difícil (a) [geral] betungande (a) [geral]
difícil (a) [problema] betungande (a) [problema]
difícil (a) [situação] betungande (a) [situação]
difícil (a) [caráter] hård (a) [caráter]
difícil (a) [competição] hård (a) [competição]
difícil (a) [condições de vida] hård (a) [condições de vida]
difícil (a) [criança] hård (a) [criança]
difícil (a) [duro] hård (a) [duro]
difícil (a) [esforço] hård (a) [esforço]
difícil (a) [geral] hård (a) [geral]
difícil (a) [problema] hård (a) [problema]
difícil (a) [situação] hård (a) [situação]
difícil (a) [caráter] tryckande (a) [caráter]
difícil (a) [criança] tryckande (a) [criança]
difícil (a) [duro] tryckande (a) [duro]
difícil (a) [esforço] tryckande (a) [esforço]
difícil (a) [geral] tryckande (a) [geral]
difícil (a) [problema] tryckande (a) [problema]
difícil (a) [situação] tryckande (a) [situação]
difícil (a) [duro] ansträngande (a) [duro]
difícil (a) [esforço] ansträngande (a) [esforço]
difícil (a) [geral] ansträngande (a) [geral]
difícil (a) [situação] ansträngande (a) [situação]
difícil svårt
difícil (a) [criança] störande (a) [criança]
difícil (a) [esforço] störande (a) [esforço]
difícil (a) [criança] motspänstig (a) [criança]
difícil (a) [caráter] osäker (a) [caráter]
difícil (a) [duro] osäker (a) [duro]
difícil (a) [esforço] osäker (a) [esforço]
difícil (a) [problema] osäker (a) [problema]
difícil (a) [situação] osäker (a) [situação]
difícil (a) [caráter] krävande (a) [caráter]
difícil (a) [duro] krävande (a) [duro]
difícil (a) [esforço] krävande (a) [esforço]
difícil (a) [geral] krävande (a) [geral]
difícil (a) [problema] krävande (a) [problema]
difícil (a) [situação] krävande (a) [situação]
difícil (a) [caráter] obehaglig (a) [caráter]
difícil (a) [duro] obehaglig (a) [duro]
difícil (a) [esforço] obehaglig (a) [esforço]
difícil (a) [problema] obehaglig (a) [problema]
difícil (a) [situação] obehaglig (a) [situação]
difícil (a) [caráter] riskabel (a) [caráter]
difícil (a) [duro] riskabel (a) [duro]
difícil (a) [esforço] riskabel (a) [esforço]
difícil (a) [problema] riskabel (a) [problema]
difícil (a) [situação] riskabel (a) [situação]
difícil (a) [situação] delikat (a) [situação]
difícil (a) [situação] ömtålig (a) [situação]
difícil (a) [caráter] krånglig (a) [caráter]
difícil (a) [duro] krånglig (a) [duro]
difícil (a) [esforço] krånglig (a) [esforço]
difícil (a) [problema] krånglig (a) [problema]
difícil (a) [situação] krånglig (a) [situação]
difícil (a) [caráter] invecklad (a) [caráter]
difícil (a) [duro] invecklad (a) [duro]
difícil (a) [esforço] invecklad (a) [esforço]
difícil (a) [problema] invecklad (a) [problema]
difícil (a) [situação] invecklad (a) [situação]
difícil (a) [caráter] kritisk (a) [caráter]
difícil (a) [duro] kritisk (a) [duro]
difícil (a) [esforço] kritisk (a) [esforço]
difícil (a) [problema] kritisk (a) [problema]
difícil (a) [situação] kritisk (a) [situação]
difícil (a) [criança] ostyrig (a) [criança]
difícil (a) [caráter] vansklig (a) [caráter]
difícil (a) [duro] vansklig (a) [duro]
difícil (a) [esforço] vansklig (a) [esforço]
difícil (a) [problema] vansklig (a) [problema]
difícil (a) [situação] vansklig (a) [situação]
difícil (n adj v) [difficult to understand] djupsinnig (n adj v) [difficult to understand]
difícil (a) [competição] tuff (a) [competição]
difícil (a) [condições de vida] tuff (a) [condições de vida]
difícil (a) [caráter] knepig (a) [caráter]
difícil (a) [duro] knepig (a) [duro]
difícil (a) [esforço] knepig (a) [esforço]
difícil (a) [problema] knepig (a) [problema]
difícil (a) [situação] knepig (a) [situação]
difícil (a) [criança] bråkig (a) [criança]
difícil (a) [esforço] bråkig (a) [esforço]
difícil (a) [caráter] problematisk (a) [caráter]
difícil (a) [duro] problematisk (a) [duro]
difícil (a) [esforço] problematisk (a) [esforço]
difícil (a) [geral] problematisk (a) [geral]
difícil (a) [problema] problematisk (a) [problema]
difícil (a) [situação] problematisk (a) [situação]
difícil (a) [criança] oregerlig (a) [criança]

Portugisiska Svenska översättingar