Söktermen utan tvivel har 13 resultat
SV Svenska PT Portugisiska
utan tvivel (a) [säker] indubitável (a) [säker]
utan tvivel (o) [säkerhet] inquestionavelmente (o) [säkerhet]
utan tvivel (o) [säkerhet] sem dúvida (o) [säkerhet]
utan tvivel (a) [säker] seguro (a) {m} [säker]
utan tvivel (a) [säker] certo (a) [säker]
SV Svenska PT Portugisiska
utan tvivel (o) [säkerhet] certo (o) [säkerhet]
utan tvivel (o) [säkerhet] claramente (o) [säkerhet]
utan tvivel (o) [säkerhet] indubitavelmente (o) [säkerhet]
utan tvivel (o) [säkerhet] obviamente (o) [säkerhet]
utan tvivel (o) [säkerhet] evidentemente (o) [säkerhet]
utan tvivel (o) [säkerhet] visivelmente (o) [säkerhet]
utan tvivel (o) [säkerhet] sem a menor dúvida (o) [säkerhet]
utan tvivel (o) [säkerhet] decididamente (o) [säkerhet]

SV PT Översättningar för utan

utan (prep adv conj n) [rather] mas (prep adv conj n) [rather]
utan (prep adv conj n) [rather] porém (prep adv conj n) [rather]
utan (a) [allmän] destituído de (a) [allmän]
utan (o) [blottad på] destituído de (o) [blottad på]
utan (o) [brist] destituído de (o) [brist]
utan (o) [förråd] destituído de (o) [förråd]
utan (a) [allmän] desprovido de (a) [allmän]
utan (o) [blottad på] desprovido de (o) [blottad på]
utan (o) [brist] desprovido de (o) [brist]
utan (o) [förråd] desprovido de (o) [förråd]

SV PT Översättningar för tvivel

tvivel (n) [känslor] {n} desconfiança (n) {f} [känslor]
tvivel (n) [känslor] {n} descrédito (n) {m} [känslor]
tvivel (n) [känslor] {n} suspeita (n) {f} [känslor]
tvivel (n) [tveksamhet] {n} dúvida (n) {f} [tveksamhet]
tvivel (n) [tveksamhet] {n} incerteza (n) {f} [tveksamhet]
tvivel (n) [tveksamhet] {n} hesitação (n) {f} [tveksamhet]
tvivel (n) [allmän] {n} descrença (n) {f} [allmän]
tvivel (n) [allmän] {n} incredulidade (n) {f} [allmän]
SV Synonymer för utan tvivel PT Översättningar
nog [otvivelaktigt] o
säkert [otvivelaktigt] certo
säkerligen [otvivelaktigt] asseguradamente
absolut [otvivelaktigt] absolutamente
antagligen [förmodligen] supostamente
väl [förmodligen] bem {m}
troligen [förmodligen] provavelmente
sannolikt [förmodligen] provavelmente
otvivelaktigt [förmodligen] decididamente
obetingat [obestridligen] completamente
avgjort [obestridligen] determinadamente
med visshet [med säkerhet] convicto
bestämt [med säkerhet] decididamente
verkligen [i sanning] realmente
faktiskt [i sanning] realmente
minsann [i sanning] deveras
sannerligen [i sanning] verdade {f}
kanske [antagligen] possivelmente
måhända [antagligen] talvez
förmodligen [antagligen] presumidamente